Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 18 września 2021, sobota.  Imieniny: Ireny, Irminy, Józefa, Macieja, Stanisława, Stefana

R E K L A M Afree counters


NA RATUNEK CZARNKOWSKIM LASOMW lasach Nadleśnictwa Krucz na coraz większych obszarach obserwowane jest zamieranie drzew. Miejscowi leśnicy zmagają się z następstwami zmian klimatu, w wyniku których są zmuszeni do przeprowadzenia nieplanowanych cięć sanitarnych.

Przykładem wystąpienia szkód jest oddział 1 przypisany do leśnictwa Goraj leżący na terenie miasta Czarnków w okolicach Cmentarza Komunalnego. Gatunkiem tam panującym jest sosna w wieku 85 lat, natomiast w drugim piętrze lasu klon jawor, czeremcha, śnieguliczka, klon jesionolistny, lipa, jabłoń, grusza w wieku od kilku do kilkunastu lat, pochodzące najczęściej z odnowień naturalnych. Miejsce to jest często odwiedzane przez mieszkańców miasta i okolic ze względu groby bliskich oraz tereny rekreacyjne. Lasy wokół cmentarza zostały objęte planowym cięciem pielęgnacyjnym. Przed rozpoczęciem prac w terenie, biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa, uzgodniono z burmistrzem miasta Czarnkowa sposób zabezpieczenia terenu przez Staż Miejską i Straż Leśną. Jednak w międzyczasie leśnicy zauważyli, że gęste zielone korony z każdym dniem stawały się coraz bardzie rude, co oznaczało, że zaczynają usychać. W tej sytuacji musiał ulec zmianie charakter cięcia z pielęgnacyjnego na sanitarny. Głównym powodem pojawienia się posuszu (suchych drzew) jest stałe obniżanie się poziomu wód gruntowych, czyli susza. Drzewa, a szczególnie sosny rosnące na bogatszych (żyźniejszych) siedliskach, cierpią z powodu obniżenia się poziomu wód gruntowych poza strefę, do której sięgają korzenie. Bez stałego dostępu do wody drzewa stały się osłabione, co spowodowało, że owady i grzyby nie natrafiły na ich naturalną barierę ochronną. W takiej sytuacji szkodniki owadzie oraz grzyby mogły masowo zaatakować las przy cmentarzu. Przyspieszony proces wydzielania się posuszu jest efektem działalności m.in. kornika ostrozębnego i przypłaszczka granatka oraz grzybów powodujących zamieranie pędów sosny z głównym sprawcą Gremmieniella abietina. Proces ten na razie jest obserwowany na siedliskach żyźniejszych i wilgotnych, na szczęście zjawisko to nie występuje na piaszczystych terenach Puszczy Noteckiej. W innych lasach Nadleśnictwa Krucz również występują gradacje owadów, np. sówki choinówki z lat 20-tych XX wieku, która objęła swoim zasięgiem prawie całą Puszczę Notecką, ówcześni leśnicy musieli odnowić ponad 70 tys. ha lasu; brudnicy mniszki w latach 2016-2018, gdzie wystąpiły żery na kilku tys. ha; czy kornika drukarza, którego gradacja trwa od kilku lat. Dodatkowo często występują pożary, zwłaszcza na uboższych siedliskach. W roku 2020 odnotowano już 8 pożarów, choć nie można zapomnieć o dwóch dużych pożarach sprzed 30 lat, jakie miały miejsce na terenie Puszczy Noteckiej, gdzie ogień strawił prawie 6 tys. ha lasu. Ponadto występują lokalne szkody od wiatrów oraz choroby, których oznaką są grzyby występujące na chorych drzewach. Susza dotyka lasy na całym obszarze Nadleśnictwa Krucz.

To są efekty zmian klimatu, z którymi zmaga się cały świat. Długookresowe susze, wielkoobszarowe pożary, nagłe powodzie czy huragany niszczące domy i ogromne połacie lasów to już nie jest problem zlokalizowany gdzieś na innym kontynencie. Zmiany klimatu powodują również przeobrażanie się ekosystemów leśnych w naszym kraju. Efektem tych zmian jest m.in. obserwowane w całej Polsce zamieranie takich gatunków drzew jak sosna, świerk, brzoza, modrzew czy buk. Patrząc z tej perspektywy jest bardzo prawdopodobne, że dojdzie do dalszego wydzielania się chorych drzew. Może to doprowadzić do rozpadu drzewostanu, czyli tak silnego osłabienia, które spowoduje konieczność usunięcia wszystkich chorych i zamierających drzew. Jeżeli tak się stanie, leśnicy posadzą w ich miejsce nowe drzewa, które będą bardziej odporne na negatywne czynniki, a mieszkańcy Czarnkowa będą nadal mogli się cieszyć lasem w swoim mieście.
Nadleśnictwo Krucz

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.