Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 25 września 2021, sobota.  Imieniny: Aurelii, Franciszka, Kamila, Kleofasa, Władysława

R E K L A M Afree counters


RYNEK PRACY W OKRESIE PANDEMIIW 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie wydatkował kwotę 37,4 mln na ochronę istniejących miejsc pracy i aktywizację lokalnego rynku pracy, w tym na: ograniczenie skutków kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 udzielono pomocy w wysokości 32,6 mln, program aktywizacji osób bezrobotnych i rozwój kompetencji pracowników w zakładach pracy wydatkowano 4,8 mln.

Działania Covid-19

Do urzędu pracy wnioski o pomoc mogły składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe, które spełniały warunki określone ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu Covid-19. Na 7.265 przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie REGON wnioski złożyło 4.816 podmiotów na ochronę 7.780 miejsc pracy. Najwięcej wniosków - 3.644 na kwotę 18,2 mln wpłynęło na jednorazową pożyczkę w wysokości 5 tys. kierowaną do mikro przedsiębiorstw prowadzących działalność na koniec marca 2020 roku. O dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników wnioski złożyły 402 zakłady pracy na 3.366 miejsc pracy i kwotę 10,6 mln.

W miesiącu grudniu uruchomione zostało kolejne wsparcie w formie dotacji w wysokości 5 tys. adresowane do przedsiębiorców określonych branż, tj. m.in. restauracje, turystyka, sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach odzieży, obuwia, itp. Lista kodów przedsiębiorstw objętych wsparciem określona została rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii Covid-19.

O dotację w ramach pomocy Covid-19 w 2020 roku wystąpiło 77 przedsiębiorstw określonych branż, a wypłacona kwota wsparcia wynosiła 385 tys., w br. do dnia 11.02.2021 roku wnioski złożyło 161 przedsiębiorstw, wypłacono dotację na łączna kwotę 805 tys. Na pozostałe formy wsparcia przedsiębiorstw w ramach Covid-19 w styczniu 2021 roku wydatkowano 173 tys.

Pierwotnie ustawa przewidywała udzielanie wsparcia do 31.12.2020 roku. W związku z utrzymywaniem się sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią COVID-19 udzielanie pomocy zostało przedłużone do 10 czerwca 2021 roku. Za wyjątkiem dotacji dla działalności określonych branż, o którą można się ubiegać do 31.03.2021 roku.

Programy aktywizacji zawodowej

Na wsparcie osób bezrobotnych na rynku pracy i tworzenie miejsc pracy, zarówno przez pracodawców, jak i osoby bezrobotne, wydatkowano środki w wysokości 4,8 mln. Wsparciem finansowym w różnych formach aktywizacji objęto 482 osoby bezrobotne i 429 pracowników (KFS), w tym w ramach: rozwoju kompetencji zawodowej i zwiększenia kwalifikacji: 200 osób bezrobotnych i 429 pracowników (KFS), wsparcia zatrudnienia 254 osoby, w tym 88 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Miarą racjonalności wydatkowanych środków na aktywizację zawodową przez poszczególne urzędy pracy jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia i jednostkowego kosztu aktywizacji. Ostatnie dane oceniające racjonalność wydatkowania środków publicznych na aktywizację zawodową dostępne są za 2019 rok. Średni wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w kraju wynosił 85,52%, efektywności kosztowej 10.154 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2019 roku osiągnął wskaźniki korzystniejsze niż średnie w kraju tj. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosił 87,03%, a efektywności kosztowej 8.374 zł. Był to również jeden z najwyższych wskaźników zatrudnieniowych w regionie pilskim.

Poziom bezrobocia

Efektem interwencji państwa na rynku pracy w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim, gdzie wydatkowano w 2020 roku 37,4 mln, było utrzymanie bezrobocia na poziomie 1.525 osób, jest to wzrost o zaledwie 11,4% (tj. 156 osób) do roku poprzedniego. Stopa bezrobocia na koniec listopada 2020 roku wynosiła 4,5%, była niższa od stopy w kraju o 1,6% i wyższa o 0,8% od stopy w województwie. Dynamika wzrostu stopy bezrobocia w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim była niższa niż w kraju i Wielkopolsce. Najwyższa stopa bezrobocia w podregionie pilskim występowała w powiecie chodzieskim 7,8%.

W 2020 roku w okresie pandemii mniej osób zarejestrowało się w porównaniu do poprzedniego roku o 13,3% (487 osób), w sumie zarejestrowało się 3.163 osób. Na nieznaczny wzrost poziomu bezrobocia miało wpływ mniejsze wyrejestrowanie osób bezrobotnych o 19,1% (709 osób). Z powodu podjęcia pracy wyrejestrowało się 1.718 osób, tj. mniej o 1,9% (173 osoby) do 2019 roku.

Podsumowanie

Przeciwdziałanie sytuacji kryzysowej spowodowane pandemią Covid-19 wywołało u przedsiębiorców określone zachowania. Przedsiębiorcy ukierunkowali swoją politykę kadrową na utrzymanie istniejących miejsc pracy i niezwiększanie zatrudnienia, co powodowało, że mniej osób się rejestrowało jako osoby bezrobotne, jak również mniej wyrejestrowało się do pracy.

Pomoc finansowa na ograniczenie skutków kryzysu Covid-19 kierowana do przedsiębiorców udzielana była przez różne instytucje, nie tylko przez powiatowe urzędy pracy, m. in. przez banki, zakłady ubezpieczeń społecznych, wojewódzkie urzędy pracy, której celem było i jest utrzymanie miejsc pracy.

Nie odnotowano również żadnego zwolnienia grupowego w zakładach pracy z terenu powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.

Pomoc w 2021 roku nadal jest udzielana przedsiębiorcom na łagodzenie skutków kryzysu spowodowanego pandemią. Aktualnie na wydatki związane z Covid-19 urząd posiada limit środków w wysokości 8,4 mln. Na aktywizację osób bezrobotnych środki w wysokości 5,4 mln. Co pozwala na objęcie wsparciem 649 osób bezrobotnych, w tym 96 dotacji. Na szkolenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Społecznego w 2021 roku dostępne są środki w wysokości 715 tys.
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.