Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 25 września 2021, sobota.  Imieniny: Aurelii, Franciszka, Kamila, Kleofasa, Władysława

R E K L A M Afree counters


MOST NA NOTECI LEDWO DOSTATECZNYW ubiegłym tygodniu czarnkowscy radni odbyli kolejną sesję. Daremnie oczekiwano na obecność przedstawiciela województwa wielkopolskiego. Wizyta dotycząca mostu na Noteci niestety została odwołana. Podjęto szereg uchwał oraz wysłuchano sprawozdań burmistrza oraz przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Budowa mostu
Czarnkowski most od dawna jest oczkiem w głowie władz miasta i powiatu. Konstrukcja na Noteci ma już niemal siedemdziesiąt lat i nie zapewnia odpowiedniej przepustowości w stosunku do obwodnicy miasta. Stan techniczny budowli oceniany jest na trzy w sześciostopniowej skali. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich nie neguje konieczności remontu lub budowy nowego mostu. Obecny jest przeciążany ponadnormatywnym ruchem pojazdów. Most będący w ciągu dróg wojewódzkich jest corocznie badany, a w ubiegłym roku przeszedł przegląd rozszerzony z wynikiem pozytywnym. W bieżącym roku przewidziane jest opracowanie dokumentacji mającej na celu przedłużenie żywotności obiektu. Przeciętny czas wytrzymałości przęseł stalowych przyjmuje się na nie więcej niż 100-120 lat. Biorąc pod uwagę fakt, że istniejący w Czarnkowie most pochodzi z przeprawy na Wiśle w Bydgoszczy, jego stalowa konstrukcja liczy już 127 lat. Budowa nowego mostu w Czarnkowie została przewidziana w planie transportowym Wielkopolski na rok 2030. Niestety złożony dwa lata temu wniosek o dofinansowanie tej inwestycji nie znalazł się w rządowym planie infrastruktury drogowej. Tyle wyjaśnień Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Władze miasta i radni zamierzają zgłaszać kolejne wnioski dotyczące budowy nowego mostu.

Burmistrz informuje
Miasto Czarnków, we współpracy z czarnkowskim szpitalem i lokalnymi przedsiębiorstwami, przygotowało punkt szczepień przeciwko Covid-19 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. Punkt został zorganizowany w taki sposób, by równolegle szczepić na pięciu stanowiskach. - Przeszliśmy szczegółową kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia i punkt został zaakceptowany. Bardzo dziękujemy firmie Dora Metal za ufundowanie lamp i dystrybutorów środków odkażających, firmie Komat za wykonanie elementów przegród oddzielających poszczególne stanowiska, PHU "Czajka" z Trzcianki za sprzedanie po kosztach, dostarczenie i pocięcie wykładzin. Dziękujemy za okazaną wrażliwość i solidarność w imieniu samorządu, szpitala i wszystkich osób, które dzięki temu punktowi będą mogły szybciej się zaszczepić i ochronić swoje życie i zdrowie.

Zlecono przebudowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 1. Wykonawcą została firma Grupa Hydro z Mosiny, która zaoferowała realizację robót za kwotę 86 tys złotych. Prace trwają. Termin realizacji inwestycji upływa 30 kwietnia 2021 roku.

Właściciele pojazdów elektrycznych muszą poczekać
W marcu br. opublikowano zapytanie ofertowe na "Montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych". W postępowaniu złożone zostały 4 oferty. Wartość najtańszej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji. Postępowanie zostało unieważnione. W kwietniu postępowanie zostało opublikowane ponownie. Tym razem złożonych zostało 6 ofert. Po raz kolejny zaoferowane kwoty przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego. Niestety, w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, konieczne jest zabezpieczenie w budżecie wyższej kwoty niż pierwotnie planowano.

Muzeum i Biblioteka z dotacją
Gmina Miasta Czarnków uzyskała dotację w kwocie 300.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa oraz przebudowa budynku Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Dziecięcy w Czarnkowie". Projekt zakłada odwodnienie i osuszenie części podpiwniczonej Muzeum i Biblioteki poprzez wykonanie izolacji pionowej i poziomej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Ponadto zakłada się wykonanie prac związanych z przebudową pomieszczeń, polegającą na dostosowaniu i zaaranżowaniu ich do potrzeb odbiorców z niepełnosprawnościami i z małymi dziećmi. Przebudowa obejmie również montaż windy w obiekcie oraz przebudowę węzła sanitarnego. Zakłada ona także kompleksowy remont pomieszczeń budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z odnowieniem ścian, a także ułożeniem posadzek po wykonaniu izolacji poziomej. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 2 mln zł.

Turystom będzie łatwiej
Miasto promuje nowy przewodnik po Czarnkowie "Szlaki turystyczno - historyczne". Sprzedaż w cenie 5 zł za egzemplarz jest prowadzona przez Miejskie Centrum Kultury w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, Bibliotekę Publiczną przy Placu Wolności oraz w Kinie Światowid. W planie promocji na ten rok przewiduje się przygotowanie kolejnego przewodnika. Tym razem po czarnkowskiej farze. Prowadzone są rozmowy na temat koncepcji przewodnika ze zespołem, który przygotował pierwszą publikację. Zespół będzie poszerzony o specjalistę w tej dziedzinie. Pierwszy przewodnik był typowo kieszonkowy, drugi będzie miał większy format.

MOPS złożył sprawozdanie
W minionym roku wykorzystanie środków samorządowych i rządowych wyniosło : 18 161 650,94 w tym: środki rządowe 16 147 589,13, środki samorządowe 1 872 438,08, programy i grant 141 623,73 zł. W Czarnkowie wg. stanu na 31 grudnia 2020 roku zamieszkiwało 10 509 osób z tego świadczeniami pomocy społecznej (w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) zostało objęte 412 osób i 274 rodzin tj. 3,92% ogółu mieszkańców. Główne powody przyznania świadczeń to bezrobocie 126, niepełnosprawność i długotrwała choroba 104. Głównym beneficjentem środków są rodziny objęte programem 500+.
Piotr Keil

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.