Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 czerwca 2024, czwartek.  Imieniny: Bogdana, Bogny, Florentyny, Michała, Rafałafree counters


POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKABycie strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego to działania wpisane w codzienną służbę strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie i druhów z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Każdego dnia zmagają się z żywiołem, abyśmy my, zwykli ludzie, mogli spać spokojnie.

15 maja odbyły się oficjalne obchody Powiatowego Dnia Strażaka powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Uroczystość otworzył dowódca zbiórki mł. bryg. Tomasz Cybulski, który złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu mł. bryg. Michałowi Macyszynowi, dając tym samym znak do rozpoczęcia wydarzenia, któremu wzniosłości dodało podniesienie flagi państwowej na drabinie pojazdu pożarniczego. Następnie głos zabrał komendant, który w imieniu własnym, a także starosty czarnkowsko - trzcianeckiego oraz prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP przywitał gości. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele posła Krzysztofa Czarneckiego i posłanki Marii Małgorzaty Janyski, komendanci i ich zastępcy, starosta powiatu wraz z zastępcą, burmistrzowie, wójtowie, nadleśniczowie, byli komendanci, dyrektorzy placówek powiatu, komendanci Gminnych i Miejsko - Gminnych OSP oraz prezesi Oddziałów Gminnych ZOSP RP, przewodniczący związków zawodowych działających przy Komendzie Powiatowej PSP w Czarnowie, druhny i druhowie z jednostek OSP powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. - Jednostki ochrony przeciwpożarowej naszego powiatu średnio w czasie 8 minut i 30 sekund podejmują interwencje w zdarzeniach z osobami poszkodowanymi. Aby osiągnąć tak wysoką skuteczność ratowniczą, musimy posiadać wszechstronnie i profesjonalnie wyszkolonych ratowników, nowoczesne pojazdy, niezawodny sprzęt. Nasi strażacy codziennie doskonalą swoje umiejętności podczas szkoleń, warsztatów i ćwiczeń - zaznaczył w swoim przemówieniu komendant.

Strażacki trud ponoszony w działaniach ratowniczych, jak i w działalności na rzecz społeczności lokalnych jest wysoko oceniany przez społeczeństwo, władze państwowe oraz samorządowe. Uroczystości związane z obchodami "Dnia Strażaka" są okazją do wręczenia szczególnie wyróżniającym się funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej odznaczeń i wyróżnień. Odznaczenia odebrali: kpt. Damian Piątek, asp. Serafin Krysiak, st. ogn. Mateusz Szmania, st. ogn. Paweł Zajdowicz - Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"; dh Jerzy Pemper - Odznaka Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej"; dh Michał Macyszyn - Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"; Krzysztof Rybarczyk - Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"; dh Jan Janik - Odznaczenie Semper Vigilant

Poświęcenie i pasja, z którą swojej pracy oddają się strażacy, przyczyniła się do uzyskania wyższych stopni służbowych: stopień kapitana - mł. kpt. Artur Kłos, mł. kpt. Damian Majewski; stopień młodszego kapitana - st. asp. Mateusz Helak, asp. Patryk Mazur; stopień aspiranta sztabowego - st. asp. Krystian Olesiuk; stopień starszego aspiranta - asp. Łukasz Pochyluk; stopień aspiranta: mł. asp. Maksymilian Kluza, mł. asp. Miłosz Cierpicki; stopień starszego ogniomistrza - ogn. Paweł Cyrulik, ogn. Przemysław Cyrulik, ogn. Radosław Cyrulik, ogn. Radosław Gałązka, ogn. Mariusz Gintrowski; stopień ogniomistrza - mł. ogn. Dawid Jans, stopień młodszego ogniomistrza - st. sekc. Krzysztof Grandtke, st. sekc. Michał Aumüller, st. sekc. Maciej Cichowicz; stopień starszego sekcyjnego - sekc. Szymon Gruszka, sekc. Adam Andrzejewski; starszego strażaka - str. Piotr Stróżyński, str. Jakub Kołak.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie w dowód uznania za osiągnięcia w służbie uhonorował rodziców wyróżniających się strażaków. Listy gratulacyjne otrzymali: Edyta i Krzysztof Gałązka, Maria i Zbigniew Łusiewicz, Janina i Bernard Cybulscy, Bożena Złocińska oraz Tadeusz Łukaszewski. Starosta czarnkowsko - trzcianecki w dowód uznania za osiągnięcia w służbie uhonorował wyróżniających się strażaków okolicznościowymi listami gratulacyjnymi. Wśród nagrodzonych znaleźli się: mł. bryg. Tomasz Cybulski, mł. bryg. Radosław Pertek, mł. kpt. Patryk Mazur, asp. sztab. Krzysztof Helwich, asp. sztab. Michał Stelmaszyk, asp. sztab. Łukasz Waśko, st. ogn. Krystian Karpowicz, st. str. Joanna Kowalczyk, st. str. Łukasz Wesołowski.

Także członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych zasługują na podziękowania i uznanie za codzienną pracę. Starosta czarnkowsko - trzcianecki, Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie oraz prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w dowód uznania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorowali okolicznościowymi listami gratulacyjnymi: Daniela Łaszcza - OSP w Stobnie, Jarosława Muchela - OSP w Krzyżu Wlkp., Leszka Arenda - OSP w Kruczu, Agatę Graś - OSP w Hucie, Marka Helaka - OSP w Drawsku, Mikołaja Disterhefta - OSP w Młynkowie. Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czarnkowie w dowód uznania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorował okolicznościowym podziękowaniem Damiana Łuczaka, który wśród młodych ludzi zaszczepia pasję do pożarnictwa.

Reprezentowana przez strażaków postawa jest godna naśladowania, świadcząca o głęboko zakorzenionym poczuciu niesienia pomocy ludziom. Codzienna służba i poświęcenie, a także odwaga i ofiarność, to cechy wyznaczające charakter humanitarnej działalności służącej ludziom. Zawsze w sercu wydarzeń walczą z żywiołem, którym jest ogień. Ratują ludzkie życie w wielu zdarzeniach drogowych. Prowadzą akcje ratownicze i poszukiwawcze. Czuwają nad naszym życiem i zdrowiem. Niech podejmowane działania będą źródłem satysfakcji i inspiracją do dalszych działań. Oby św. Florian otaczał strażaków i rodziny swoją opieką i był źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby pożarniczej.
Klaudia Wieczorek
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.