Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 lipca 2024, piątek.  Imieniny: Alfreda, Marcina, Nory, Wincentego, Włodzimierzafree counters


Pozostałe informacje

Pomysł utworzenia grupy zrodził się w październiku 2002 roku w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie i wtedy rozpoczęły się próby do koncertu "Pamiętajmy o Osieckiej", którego premiera miała miejsce 7 marca 2003 roku w sali towarzyskiej Czarnkowskiego Domu Kultury. Głównym celem przedsięwzięcia, zainicjowanego przez Pawła Zajdę, było przypomnienie mniej znanych piosenek Agnieszki Osieckiej oraz powrót do jej wielkich przebojów w innych aranżacjach i innym wykonaniu, przeplatanych odpowiednio dobranymi wierszami w wykonaniu Roberta Mania. Wówczas w skład zespołu wchodziło ośmiu solistów (Zuzanna Doroba, Magdalena Eksner, Katarzyna Heppner, Katarzyna Jęśko, Jan Pertek, Małgorzata Zajda, Paweł Zajda, Izabela Żebryk) i sześciu akompaniatorów (Damian Izydor, Karina Kicza, Karol Kopaczewski, Sławomir Magdziarz, Marek Majczyna, Ryszard Woźniakowski). Widowisko cieszyło się dużym powodzeniem. Grupa zagrała jeszcze jeden koncert w Czarnkowie (w ramach Dni Ziemi Czarnkowskiej), a także koncerty w Lubaszu, Połajewie, Wieleniu i Wałczu. Duże zainteresowanie zapobiegło rozwiązaniu się zespołu i wymusiło pracę nad nowym materiałem. 20 kwietnia 2004 roku grupa zagrała premierowy koncert zatytułowany "Pod niebem pełnym cudów" złożony z czterech części kolejno opowiadających o wielkiej wadze słów, miłości, Bogu i szeroko pojętym temacie życia. W tym koncercie nie wystąpili już soliści: Katarzyna Jęśko, Jan Pertek, Paweł Zajda i Izabela Żebryk, a wśród akompaniatorów Karinę Kiczę zastąpił Tomasz Kulak. Dodatkowo na flecie poprzecznym zagrała Zuzanna Karzkowiak. Ostatni koncert odbył się w czarnkowskim amfiteatrze 26 sierpnia 2004 roku. Na cały kolejny rok zespół zawiesił działalność, głównie z powodu odejścia basisty Sławomira Magdziarza. Prace nad kolejnym materiałem wznowiono w styczniu 2006 roku, a brakującego muzyka zastąpił Sławomir Kurkiewicz.Die Idee der Entstehung der Gruppe ist im Oktober 2002 im Kulturzentrum in Czarnków aufgetaucht und dann sind die Proben für Koncert "Gedenken an Osiecka" begonnen worden. Die Premiere hatte am 7 März 2003 in dem geselligen Saal des Kulturzentrum in Czarnków stattgefunden. Der Hauptzweck des Unterfangens, das von Paweł Zajda eingeleitet wurde, war die weniger bekannten Liedern von Agnieszka Osiecka zu erinnern und zu ihren großen Hits in anderen Arrangement und Ausführung zurückzukehren. Die großen Hits waren mit den entsprechend ausgewählten Gedichte in der Ausführung von Robert Mania verflechtet. Damals bestand die Gruppe aus 8 Solisten (Zuzanna Doroba, Magdalena Eksner, Katarzyna Heppner, Katarzyna Jęśko, Jan Pertek, Małgorzata Zajda, Paweł Zajda, Izabela Żebryk) und 6 Begleitern (Damian Izydor, Karina Kicza, Karol Kopaszewski, Sławomir Magdziarz, Marek Majczyna, Ryszard Woźniakowski). Die Schau war ein großer Erfolg. Die Gruppe hat nicht nur ein Koncert in Czarnków gespielt (innerhalb der Tagen von Czarnków), aber auch in Lubasz, Połajewo, Wieleń und Wałcz. Das große Interesse hat die Auflösung der Gruppe verhindert und hat zur Arbeit an dem neuen Material gezwungen. Die Gruppe hat das Premierkonzert "Unter dem Himmel des vollen Wunders" am 20. April 2004 gespielt. Das Konzert war aus vier Teilen zusammengesetzt, die über der großen Wichtigkeit der Worten, der Liebe, des Gottes und weit umgefasstes Thema des Lebens erzählt. An diesem Konzert haben schon Katarzyna Jęśko, Jan Pertek, Paweł Zajda, Izabela Żebryk nicht teilgenommen und unter Begleitern wurde Karina Kicza von Tomasz Kulak eingesetzt. Zusätzlich hat Zuzanna Karzkowiak Querflöte gespielt. Das letzte Konzert hat am 26. August 2004 im Amphitheater in Czarnków stattgefunden. Die Gruppe hat Tätigkeit auf dem nächsten Jahr abgehangen, hauptsächlich infolge des Weggehens des Bassis Sławomir Magdziarz. Die Arbeit am neuem Material wurde im Januar 2006 wiederaufgenommen, und Sławomir Kurkiewicz hat den mangelnden Musiker eingesetzt.The idea of creating Dysharmonic Orchestra appeared on October 2002 in Czarnkow's Community Centre, and then the attempts for the first concert "Let's remember Osiecka" had been started. The premiere took place on 7th march 2003 in social hall of Czarnkow's Community Centre. The main purpose of venture, initiated by Paweł Zajda, was to remind less known songs of Agnieszka Osiecka and to return to her great hits in new arrangements. The songs were interlaced by poems recited by Robert Mania. The band consists of 8 soloists (Zuzanna Doroba, Magdalena Eksner, Katarzyna Heppner, Katarzyna Jęśko, Jan Pertek, Małgorzata Zajda, Paweł Zajda, Izabela Żebryk) and six accompanists (Damian Izydor, Karina Kicza, Karol Kopaczewski, Sławomir Magdziarz, Marek Majczyna, Ryszard Woźniakowski). The show made the grade. The group played one more concert in Czarnków , Lubasz, Połajewo, Wieleń and Wałcz. Big interest forced them to work over new material. On 20 April 2004 the group played the first night concert, called "Under sky full of miracle". The concert, compound of four parts, take up the matters of: the great weight of the word, love, God and life. In this concert we couldn't see anymore: Katarzyna Jęśko, Jan Pertek, Paweł Zajda, Izabela Żebryk, and Karina Kicza, replaced by Tomasz Kulak. Aditionally, Zuzanna Karzkowiak played on flute. Last concert took place in amphitheater on 26 August 2004. Dysharominc Orchestra suspended activity on next year, mainly for the simple reason that the bass player, Sławomir Magdziarz went abroad. Work over next material was continued on January 2006 with Sławomir Kurkiewicz as a new bass player.
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.