Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 26 października 2021, wtorek.  Imieniny: Damiana, Lucjana, Lucyny, Ludmiły, Łucji

R E K L A M Afree counters


KULTURA
I ATRAKCJE
 
Kultura
Atrakcje


DUET KARO W CZARNKOWIE

Duet Karo bezapelacyjnie od ponad 20 lat jest jednym z najpopularniejszych grup Śląskiej Sceny. Trzon zespołu tworzy przesympatyczne małżeństwo Ela i Stefan Witkowscy, którym towarzyszy dwóch instrumentalistów. Duet Karo ma na koncie 4 przebojowe krążki, kilkanaście świetnych teledysków oraz niezliczone przeboje, jak też liczne wyróżnienia (jak choćby kilka tytułów Szlagieru Roku Listy Śląskich Szlagierów). Każdy koncert Duetu Karo to nie tylko potężna porcja dobrej muzyki, ale też świetne widowisko wzbogacone o akcenty humorystyczne.

Podczas koncertu z pewnością nie zabraknie takich hitów, jak: Żoneczka, Kochosz mie czy niy, Tylko miłość liczy się, 1,2,3,4 dziubka mi dej, Fajno Frelka, Miłość to cudowny sen, Zostań tu, Moja Ela, Nie moja wina, Piękny sen, Śląski szlagier i wielu innych.

Duet Karo wystąpi w Czarnkowie 27 października o godzinie 18:00 w sali kina Światowid.
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCIXX SALON WIELKOPOLSKI 2021patronat


"Salon Wielkopolski" to coroczny przegląd dokonań artystów plastyków, który ma na celu integrację środowisk twórczych i prezentację dorobku artystów z całego kraju.

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
Zarząd Krajowy Związku Artystów Plastyków

Regulamin:
W konkursie mogą brać udział artyści plastycy, absolwenci wyższych uczelni plastycznych, fotograficy, członkowie stowarzyszeń twórczych i posiadacze uprawnień do wykonywania zawodu artysty plastyka wydanych przez Ministerstwo Kultury.
Na konkurs przyjmowane są oryginalne prace wykonane w latach 2019 - 2021 w dowolnej technice, np. malarstwo, fotografia, rzeźba, gobelin i inne (poza sztuką użytkową), uprzednio nienagradzane i będące własnością autora.
Każdy z artystów może dostarczyć do 3 prac (maksymalny wymiar poziomego ramienia nie może przekraczać 100 cm).
Prace powinny mieć zawieszkę, być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu, adres e-mail, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania.
Każdy z uczestników powinien nadesłać zdjęcia wysłanych prac w odpowiedniej rozdzielczości z dokładnym ich opisem, ( imię_nazwisko_tytuł_wymiary) oraz kartę zgłoszenia.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac lub na skutek ich wadliwego zapakowania przez autora.
Dostawa i odbiór prac oraz ich ewentualne ubezpieczenie odbywa się na koszt Autora.
Prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą artyści plastycy, historycy i teoretycy sztuki.
Termin nadsyłania prac, dostarczenia ich do siedziby Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32 do 22 października 2021 r. /piątek/.
Posiedzenie Jury odbędzie się 23 października /sobota/, decyzja Jury o zakwalifikowaniu i nagrodzeniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury /www.mck.czarnkow.pl/ i na stronie Związku Artystów Plastyków /www.zap.org.pl/.
Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
Osoba przysyłająca prace na "Salon Wielkopolski 2021" zgadza się na przestrzeganie wszystkich punktów regulaminu.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Prace niezakwalifikowane należy odebrać do końca 2021 r.
Prace zakwalifikowane na Salon Wielkopolski 2021r. należy odebrać do końca lutego 2021 r. Prace nieodebrane w wyznaczonych terminach przechodzą na własność Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie /współorganizatora/.
Prace przyjmuje: Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32, 64 - 700 Czarnków (muzeum@czarnkow.pl) z dopiskiem "Salon Wielkopolski 2021".
Kontakt: Elżbieta Gajda - kierownik Muzeum, tel. 67 255 59 81, Jan Pertek - dyrektor MCK, tel. 606 751 359, Emilia Stawujak - Czarnkowski Dom Kultury, tel. 797 961 795, Ewa Gbiorczyk - prezes ZAP tel. 607 447 502.
Planowane nagrody:
GRAND PRIX - Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
I Nagroda Burmistrza Czarnkowa,
II Nagroda Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie,
III Nagroda Prezesa ZAP im. Grażyny Jagienki Rębarz,
Nagroda Publiczności,
Wyróżnienia indywidualne z nagrodami sponsorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. Od nagród zostanie potrącony podatek dochodowy. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną poinformowani pisemnie, telefonicznie lub e-mailem.
Otwarcie "Salonu Wielkopolskiego 2021" i wręczenie nagród nastąpi 19 listopada o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32.
Prace zakwalifikowane znajdują się w dyspozycji Organizatorów do czasu zakończenia wystaw pokonkursowych w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej oraz w zaprzyjaźnionych galeriach na terenie Wielkopolski. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację prac w wydawnictwach własnych Miejskiego Centrum Kultury oraz w celach promocyjnych w mediach, na stronach internetowych bez uiszczania honorarium autorskiego. Nagrodzeni Artyści oraz zakwalifikowani na Salon mogą liczyć na zakup prac i zaproszenia na atrakcyjne plenery. Przewidujemy współpracę z Artystami zagranicznymi z zaprzyjaźnionych miast.
Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatorów.
Integralną część regulaminu stanowi załączona poniżej Karta zgłoszenia.
Organizator może unieważnić konkurs z przyczyn niezależnych od organizatora.

Karta zgłoszenia
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.