Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 lipca 2024, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Dawida, Henryka, Igi, Włodzimierzafree counters


STARÓWKA PIĘKNIEJE
Ruszył pierwszy etap rewitalizacji centrum Czarnkowa


"Odnowa centrum Czarnkowa jako ważnej przestrzeni publicznej. Przywrócenie funkcji gospodarczych, społecznych i kulturowych" - to tytuł zadania inwestycyjnego wpisanego do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta. Właśnie rozpoczęły się prace związane z pierwszym etapem tej inwestycji nazwanym - "Mała obwodnica śródmiejska Czarnkowa - przebudowa ulic Rzemieślniczej, Kościelnej i budowa ulicy Księdza Kanonika Thiela."
Przedmiotem inwestycji jest stworzenie śródmiejskiej obwodnicy miasta Czarnków poprzez przebudowę ulic gminnych: Ks. Kanonika Thiela, Kościelnej i Rzemieślniczej. Ulice te stanowią śródmiejski łącznik i łączą się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 182, a przedłużenie ulicy Rzemieślniczej łączy się z drogą wojewódzką nr 178. Zakres rzeczowy realizacji inwestycji obejmuje:
- wykonanie wzmocnienia konstrukcji istniejącej nawierzchni,
- wykonanie korekty łuków poziomych i pionowych,
- wykonanie nowych warstw ścieralnych na wszystkich ulicach,
- korektę i przebudowę skrzyżowań ulic Ks. Kanonika Thiela, Kościelnej i Rzemieślniczej z innymi ulicami,
- budowę chodnika na całej długości planowanych ulic,
- budowę odcinka ścieżki rowerowej,
- budowę oświetlenia ulic,
- budowę muru oporowego,
- budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
- budowę odcinków kanalizacji sanitarnej,
- budowę odcinka sieci wodociągowej.
Obecnie nawierzchnia na odcinkach ulicy Kościelnej i Rzemieślniczej objętych projektem ma wygląd zróżnicowany i niejednorodny. Na nawierzchniach widoczne są łaty (efekt remontów cząstkowych). Spękania poprzeczne, podłużne oraz spękania siatkowe występują prawie na całej sieci ulic. Krawędzie jezdni wykazują bardzo liczne deformacje. Ul. Ks. Kanonika Thiela jest ulicą gruntową i mimo, iż bezpośrednio łączy się z drogą wojewódzką nr 182, to na dzień dzisiejszy nie ma z niej wjazdu na tę drogę. W wyniku realizacji wnioskowanego projektu powstanie ciąg drogowy bardzo istotny dla organizacji transportu w mieście.
Dzięki tej inwestycji możliwe będzie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście, przy jednoczesnej oszczędności czasu wynikającego z poprawy przepustowości ulic. Równie istotne jest ułatwienie dostępu do infrastruktury społeczno-gospodarczej i terenów inwestycyjnych w mieście Czarnków.
W ostatnim czasie na projektowanym ciągu ulic odnotowano przez Komendę Policji w Czarnkowie wiele kolizji drogowych i wypadków. Historia zdarzeń drogowych w latach 2002-2007 pokazuje, iż na tych właśnie ulicach zdarzyło się:
- ul. Kościuszki: 217 (!!!) odnotowanych kolizji, 13 wypadków, 1 zabity, 12 rannych,
- ul. Kościelna: 13 kolizji,
- ul. Rzemieślnicza (zbiera ruch z Placu Bartoszka, Placu Powstańców Wielkopolskich, ul. Gdańskiej, ul. Sikorskiego i Putza oraz ul. Wronieckiej): 53 kolizje, 5 wypadków, 3 zabitych, 4 rannych.
Przebudowa ciągu ulic znacząco usprawni komunikację i zwiększy bezpieczeństwo ruchu pomiędzy drogami wojewódzkimi 178 i 182. Jak wcześniej wspomniano jest to pierwszy etap planowanej rewitalizacji Czarnkowskiej Starówki, a co za tym idzie częściowe wyłączenie jej z ruchu samochodowego.
Miasto Czarnków stara się o dofinansowanie projektu pod nazwą "Mała obwodnica śródmiejska Czarnkowa - przebudowa ulic Rzemieślniczej, Kościelnej i budowa ulicy Księdza Kanonika Thiela" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i konkursu ogłoszonego na Priorytet II - "Infrastruktura komunikacyjna"; Działanie 2.2 -"Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne); Schemat II - "Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich". Po przejściu oceny formalnej, zakwalifikowaliśmy się do oceny strategicznej. Niestety otrzymaliśmy za mało punktów by przejść do dalszego etapu jakim jest złożenie wniosku właściwego o dofinansowanie. Nie oznacza to jednak końca starań o dofinansowanie ze strony Miasta. Przesłane wyniki oceny strategicznej są krzywdzące dla Miasta i nie uwzględniają istotnych elementów, które są dobrze punktowane. Dlatego też Miasto złożyło protest w tej sprawie, z prośbą o ponowne przeanalizowanie projektu i przyznanych punktów do Wojewody Wielkopolskiego.
Marcin Waśko
Urząd Miasta Czarnków

Fot. Marcin Małecki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.