Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 lipca 2024, piątek.  Imieniny: Alfreda, Marcina, Nory, Wincentego, Włodzimierzafree counters


CZAD - CICHY ZABÓJCA


Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla "CO" oraz innymi gazowymi produktami wytwarzającymi się podczas pożarów. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego "czadem", ginie kilkadziesiąt osób w kraju. Często przyczyny zatrucia tlenkiem węgla nie są spowodowane wystąpieniem pożarów, niekiedy jest to wynik nieprawidłowej eksploatacji budynków, urządzeń i instalacji grzewczych.

Przypominamy!
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
 • od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące,
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy,
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu jeśli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
  Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

  Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
  Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.
  Tlenek węgla ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie pod sufitem, ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon.  Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
  Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
  Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

  Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
  W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

  Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
  W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (Pogotowie Ratunkowe nr.tel. 999, Straż Pożarna nr.tel. 998),
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.  Sezon grzewczy
  Również w okresie zimowym popularne staje się "dogrzewanie" mieszkań grzewczymi urządzeniami elektrycznymi potocznie zwanych farelkami.
  Bezpieczne użytkowanie tych urządzeń m.in. zapewni przestrzeganie poniższych zasad:
 • stosuj grzejnik zgodnie z załączoną instrukcją,
 • przed opuszczeniem pomieszczenia, które dogrzewasz, odłącz grzejnik od prądu,
 • nie susz przy nim prania,
 • umieść grzejnik w bezpiecznej - odległości od zasłon i firan,
 • nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia na noc.

  Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • ogólne zmęczenie,
 • duszność,
 • trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,
 • senność,
 • nudności.
  Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą - umiera.

  Zachęcamy
  Do obejrzenia filmu przekazującego przykładowego zatrucia tlenkiem węgla pt. "Czad cichy zabójca", który znajduje się zna stronie: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=1048&id=39 oraz do poczytania wszelkich informacji dotyczących tematyki jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla, które można odnaleźć na stronie ITB - Instytutu Techniki Budowlanej: http://www.itb.pl/porady/jak-sie-ustrzec-zatrucia-tlenkiem-wegla-w-mieszkaniu.

  Dobry stan techniczny urządzenia gazowego!
  Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta - DTR. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu § 17 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 74, poz. 836). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie.

  Uwaga!
  W ubiegłym roku (2010 r.) na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego podczas prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych (zarejestrowanych pożarów) przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie odnotowano 7 osób śmiertelnych w wyniku prawdopodobnego zaczadzenia, z czego aż 4 osoby zginęły na terenie gminy Wieleń.

  Pamiętajmy!
  Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

  Wydział ds. Operacyjno - Szkoleniowych, Obronnych i Kontrolno - Rozpoznawczych
  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

  Przygotował:
  prowadzący sprawy kontrolno - rozpoznawcze w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim
  mł. kpt. Michał Macyszyn
 • O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
  Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
  © Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.