Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 lipca 2024, środa.  Imieniny: Anety, Bogdana, Bohdana, Jadwigi, Martynyfree counters


JUBILEUSZ LEŚNIKÓW I LASÓWW sobotę, 28 czerwca, obchodzono jubileusz 120-lecia powstania Nadleśnictwa Sarbia oraz 90-lecia Lasów Państwowych. Uroczystości zainaugurowała msza św. w kościele p.w. św. Wojciecha w Kruszewie, część oficjalna odbyła się w Nadleśnictwie Sarbia, a finał miał miejsce w Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu.

Mszę św. w kruszewskim kościele odprawił proboszcz miejscowej parafii ks. Jerzy Ranke, przy współudziale księży z okolicznych parafii i czarnkowskiego dziekana ks. Krzysztofa Sobkowiaka. W czasie liturgii poświęcony został sztandar Nadleśnictwa Sarbia, a okolicznościową homilię wygłosił ks. Jerzy Ranke. Dalsze uroczystości odbyły się już w Nadleśnictwie Sarbia, pod ogromnym namiotem chroniącym gości przed kaprysami aury. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz wojewódzkich z marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Tomaszem Bugajskim, władz powiatowych ze starostą powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego Wiesławem Maszewskim i wicestarostą powiatu chodzieskiego Mirosławem Juraszkiem, dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dyrektorem Ryszardem Standio, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile z Sławomirem Jaroszewiczem i wielu innych znamienitych gości, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska. Wszystkich przybyłych powitał nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia Maciej Strawa, który w kilku zdaniach nakreślił bogatą historię nadleśnictwa. Przypomniał, że dawne Nadleśnictwo Sarbia o pierwotnej nazwie Promno, powstało w 1894 r. z lasów wykupionych od właścicieli prywatnych przez Skarb Państwa Pruskiego. Nazwa Promno wywodziła się prawdopodobnie od promów, które czynne były wówczas na Noteci. W 1918 r. Nadleśnictwo Promno przejęte zostało przez polską administrację lasów państwowych. Dzieliło się ono na 4 leśnictwa: Drzązgowo, Gołepole, Kruszewo i Walkowice, o łącznej powierzchni 5 295 ha. Poza tym pod administracją Nadleśnictwa Promno było leśnictwo Marunowo (dzisiejsze Drzązgowo). Nie figurowało ono jednak na mapie nadleśnictwa z 1936 r. ze względu na nieuregulowany stan prawny i nie zostało wówczas objęte urządzaniem lasu. Po II wojnie w 1945 r. na podstawie dekretu z 1944 r. i ustawy o reformie rolnej z 1945 r. ponownie utworzono Nadleśnictwo Promno o powierzchni 8 200 ha. W skład nadleśnictwa weszły dawne lasy państwowe, lasy majątkowe i lasy byłej drobnej własności. W 1967r. nastąpiła zmiana nazwy Nadleśnictwa Promno na Nadleśnictwo Sarbia o powierzchni 9 244 ha. Od 01.01.1971r. w wyniku zmian struktury organizacyjnej Lasów Państwowych do Nadleśnictwa Sarbia włączono Nadleśnictwo Wyszyny. W latach 1971 - 1984 w skład Nadleśnictwa Sarbia wchodził Obręb Boruszynek należący dawniej do Nadleśnictwa Oborniki, a następnie przekazany do Nadleśnictwa Krucz. W aktualnej strukturze administracyjnej Nadleśnictwo Sarbia składa się z dwóch obrębów leśnych: Sarbia i Wyszyny oraz 11 leśnictw, szkółki gospodarczej i leśnictwa łowieckiego. Po wystąpieniu Macieja Strawy, jego zastępca Damian Szcześniak przedstawił informacje dotyczące obecnego funkcjonowania Nadleśnictwa Sarbia. Bardzo wzniosłą chwilą podczas uroczystości było przekazanie Nadleśnictwu Sarbia sztandaru. Przy dźwiękach rogów myśliwskich dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Ryszard Standio przekazał na ręce nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia Macieja Strawy sztandar ufundowany przez wielu darczyńców, na który wszyscy pracownicy nadleśnictwa złożyli uroczyste ślubowanie. Natomiast przedstawiciele fundatorów dokonali pamiątkowego wbicia gwoździ w drzewce sztandaru i wpisania się do księgi pamiątkowej. Sobotnia uroczystość była okazją do wręczenia nagród, odznaczeń i wyróżnień osobom najbardziej zasłużonym. Za szczególne zasługi dla leśnictwa Kordelasy Leśnika Polskiego otrzymali: Damian Szcześniak, Mirosław Walerowski i Stefan Sikora. Z kolei Okręgowa Rada Łowiecka w Pile, nadała Nadleśnictwu Sarbia Medal za Zasługi w Rozwoju Pilskiego Łowiectwa, a dekoracji sztandaru dokonał Przewodniczący Zarządu Związku Łowieckiego w Pile Sławomir Jaroszewicz. Natomiast Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej został odznaczony Romuald Dreger, Medalem za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa odznaczeni zostali Zenon Jasiński, Krzysztof Andrzejewski i Tomasz Maliński, a Medale za Zasługi w Rozwoju Pilskiego Łowiectwa wręczono Michałowi Krzysztofikowi, Maciejowi Krzysztofikowi i Adamowi Czarnemu. Za szczególne zasługi dla Nadleśnictwa Sarbia, nadleśniczy nadał "Cechówkę Leśnika" Stanisławowi Gajowskiemu, Jerzemu Tarkowskiemu i Romanowi Rożkowi. W imieniu odznaczonych, za wyróżnienia podziękował Jerzy Tarkowski. Nie obyło się też bez wielu ciepłych słów od gości, pod adresem kierownictwa Nadleśnictwa Sarbia. Szczególne zadowolenie wyraził dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Goraju Albert Tabaka twierdząc, że niemal wszyscy uczestnicy uroczystości w zielonych mundurach, to absolwenci gorajskiej szkoły. Pięknie odrestaurowana siedziba Nadleśnictwa Sarbia to powód do dumy nie tylko kierownictwa, ale wszystkich pracowników. A, że właśnie zakończono prace budowlane nadarzyła się okazja, aby podczas uroczystości jubileuszowych dokonać tradycyjnego przecięcia wstęgi i oficjalnie oddać budynek do użytku. Oczywiście złe moce przepędził kropidłem i wodą święconą ks. Jerzy Ranke, podobnie jak przy odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Franciszkowi Piaskowi, znajdującej się wewnątrz budynku. W czasie uroczystości dokonano również otwarcia i poświecenia, kolejnej leśnej ścieżki edukacyjnej. Natomiast końcowym akcentem uroczyście obchodzonego jubileuszu był koncert "Muzyka lasem inspirowana", który odbył się w Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu w ramach Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego "Piękny śpiew w starym Czarnkowie". Wśród wielu wykonawców można tam było podziwiać Zespół Trębaczy Myśliwskich "Wilk" Nadleśnictwa Sarbia i Zespół Sygnalistów Myśliwskich w Goraju, których wspólny występ nagrodzony został aplauzem publiczności.
Marek Ambicki


Fot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.