Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 lipca 2024, środa.  Imieniny: Anety, Bogdana, Bohdana, Jadwigi, Martynyfree counters


NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIAW dniu 27 lutego br. odbyło się walne zgromadzenie przedstawicieli członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Głównymi tematami spotkania było udzielenie absolutorium dla zarządu za rok 2014 oraz wybór nowych władz Stowarzyszenia i zatwierdzenie budżetu wraz z planem pracy na rok 2015.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia został wybrany wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek. Ponadto wybrano sekretarza, którym został burmistrz miasta i gminy Szamocin Eugeniusz Kucner oraz skarbnika i to stanowisko powierzono burmistrzowi miasta i gminy Wysoka Markowi Madejowi. Dokonano również wyboru składu Komisji Rewizyjnej oraz pierwszego Honorowego Członka SGiPN, którym został wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Tadeusz Dąbrowski.

Stowarzyszenie Gminy i Powiatów Nadnoteckich powstało w 1999 roku. Gmina Czarnków przystąpiła do stowarzyszenia na mocy uchwały Nr XII/124/99 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 1999 roku. Obecnie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich działa ponadregionalnie skupiając 18 gmin oraz 1 powiat. Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integracja wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju Regionu Nadnoteckiego. W swoim programie pracy stowarzyszenie corocznie uwzględnia problemy dotyczące m.in. reprezentowania interesów zrzeszonych gmin i powiatów na forum krajowym i międzynarodowym. Prowadzi działalność gospodarczą w szczególności: wydawniczą, szkoleniową i marketingową. W ramach realizacji przyjętych przez członków celów dba o rozwój kontaktów i współdziałania z innymi stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszającymi wspólnoty lokalne. Stara się inicjować i wspierać przedsięwzięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w dziedzinie promocji i rozwoju turystyki na terenie zrzeszonych gmin i powiatów. Prowadzi wspólną politykę na rzecz poprawy środowiska naturalnego, przywracania i rozwoju walorów turystyczno - wypoczynkowych Doliny Noteci oraz gromadzi i przetwarza informacje dotyczące gospodarczych i turystycznych zasobów gminy i powiatów.

Gratulujemy wyboru wszystkim panom i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej wszystkich zrzeszonych samorządów.
Joanna Kurkiewicz

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.