Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 maja 2021, piątek.  Imieniny: Bonifacego, Julity, Macieja, Michała

R E K L A M Afree counters


UNIWERSYTECKA WSPÓŁPRACAW Starostwie Powiatowym odbyło się podsumowanie współpracy szkół ponadgimnazjalnych z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w mijającym roku szkolnym. Dla uczestników przygotowano także okolicznościowy wykład oraz konkurs wiedzy historycznej.

Ostatnie lata pokazały zainteresowanie szkół ponadgimnazjalnych powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego współpracą z uczelniami wyższymi. Od kilku lat rozwija się współpraca z UAM w Poznaniu, z wydziałami humanistycznymi. Wiedza naukowa, metodyczna, przekazywana przez nauczycieli akademickich, jest niewątpliwie wielkim wsparciem dla nauczycieli humanistów szkół ponadgimnazjalnych. Łączenie wiedzy filologicznej z historyczną staje się coraz bardziej praktyczne i konieczne, ponieważ daje pełny obraz przestrzeni humanistycznej. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej żyje w świecie szeroko postrzeganych tekstów kultury, źródeł historycznych, zatem powinnością nauczyciela humanisty jest dostarczenie mu odpowiedniej wiedzy oraz zróżnicowanych narzędzi umożliwiających sprawne poruszanie się w szeroko rozumianej humanistyce. Od 2010 r. pięć szkół ponadgimnazjalnych z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego (Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance, Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance; Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie) współpracuje z Instytutem Historii i Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach ponadgimnazjalnych realizowany był projekt dla grup patronackich z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na temat: Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce. Historia i kultura. Jego realizacja związana była z założeniami ministerialnej koncepcji edukacji historycznej i polonistycznej na poziomie szkoły ponadgminazjalnej. Głównymi partnerami projektu zdecydowali się być Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej z UAM w Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe w Czarnkowie. Koordynacją działań zajęli się doradcy metodyczni języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie (Elżbieta Anioła, Marzena Teterus) oraz pracownicy naukowi UAM w Poznaniu (dr Magdalena Heruday - Kiełczewska z Instytutu Historii, dr Emilia Kledzik z Instytutu Filologii Polskiej oraz dr Błażej Osowski z Instytutu Filologii Polskiej). W projekcie brały udział tzw. grupy patronackie utworzone spośród uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Nauczyciele otrzymali od uniwersyteckich koordynatorów pakiet informacyjno - dydaktyczny obejmujący opis zadań do wykonania dla uczniów wraz z komentarzem metodycznym i wykazem literatury. Realizacja działań projektowych obejmowała kilka etapów: seminarium dla nauczycieli, zajęcia dydaktyczne z uczniami urozmaicone warsztatami prowadzonymi przez pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pisanie przez uczestników prac argumentacyjnych na jeden z zaproponowanych zagadnień (awangardowe nurty w kulturze 20-lecia międzywojennego, demokracja vs. Dyktatura, dziedzictwo zaborów w kulturze 20-lecia międzywojennego, kobiety w historii i kulturze 20-lecia międzywojennego, technika w tekstach kultury i historii, spory o niepodległość), udział młodzieży w Dniu Akademickim na UAM w Poznaniu (wykład, warsztaty: Kobieta w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, wycieczka Śladami przedwojennego Poznania).

17 czerwca 2015 roku w sali sesyjnej w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie miało miejsce podsumowanie przedsięwzięć projektowych. W spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy doradców metodycznych, uczestniczył wicestarosta czarnkowsko - trzcianecki Jacek Klimaszewski, naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Jabłonowski, dr Magdalena Heruday - Kiełczewska z Instytutu Historii UAM w Poznaniu, dr Błażej Osowski z Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu oraz nauczyciele - koordynatorzy projektu wraz z uczniami prezentującymi grupy patronackie. Pięcioosobowe reprezentacje szkół zmagały się w konkursie wiedzy, związanym z tematem Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce. Historia i kultura. Uczestnicy wykazali się szeroką wiedzą historyczną i literacką. Jednak zwycięskimi okazały się reprezentacje z Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie i Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance. Laureatów oraz pozostałych uczestników nagrodzono dyplomami oraz nagrodami przekazanymi przez nauczycieli akademickich IH i IFP UAM w Poznaniu. Goście, nauczyciele i młodzież wysłuchali także interesującej prelekcji nauczyciela historii z ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie Piotra Lipskiego o przedwojennym Czarnkowie i Lubaszu. Zainteresowanie wzbudziły stare fotografie oraz fragmenty niezwykle cennych dokumentów filmowych z tamtego czasu. Zaczęły się rozmowy o dawnych zabytkach Czarnkowa - co jeszcze jest, czego już nie ma. Praca nauczycieli i uczniów jest dowodem na to, że edukacja humanistyczna uświadamia wartości dziedzictwa kulturowego, budzi patriotyzm, uczy postaw kulturowych, obywatelskich, społecznych.
Elżbieta Anioła

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.