Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 kwietnia 2021, wtorek.  Imieniny: Agnieszki, Czesława, Lecha, Szymona

R E K L A M Afree counters


X SESJA RADY POWIATUBezrobocie
Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie do realizacji projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 156 osób bezrobotnych z terenu powiatu. Każdy z uczestników objęty zostanie tzw. Indywidualnym Planem Działania w ramach którego zdiagnozowana zostanie jego ścieżka rozwoju zawodowego w celu uzyskania jak największej efektywności podejmowanych działań. Uczestnicy skorzystają także z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz dostosowanej do ich potrzeb formy aktywizacji. Projekt realizowany będzie w okresie od sierpnia 2015 r. do czerwca 2016 r.

Transport zbiorowy
Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek jego organizacji na swoim terenie. W celu ustalenia sieci komunikacyjnej oraz oceny potrzeb przewozowych mieszkańców na terenie powiatu przystąpiono do prac nad przygotowywaniem "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego". Jednym z elementów, bez którego nie byłoby możliwe opracowanie ww. programu jest wyznaczenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. Konieczne jest także określenie szczegółowych warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Radni podjęli stosowną uchwałę w tym zakresie.

Oszczędności w jednostkach organizacyjnych

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wskazania kierunków działania Zarządu Powiatu w zakresie uzyskania efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Zgodnie z wytycznymi, wynikającymi z zapisów dyrektywy energetycznej oraz przepisów przeciwpożarowych i sanitarno - epidemiologicznych, zachodzi konieczność dostosowania jednostek powiatowych do nałożonych wymogów. Problem dostosowania obiektów dotyczy w szczególności szpitali powiatowych w Czarnkowie i Trzciance, które spełniać muszą standardy, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim odpowiadać powinny pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Powiat oraz placówki ochrony zdrowia nie posiadają na ten cel własnych środków, dlatego niezbędne jest wdrożenie rozwiązań, które przyniosą zarówno dodatkowe dochody, jak i oszczędności w zakresie ponoszonych wydatków. Działania te obejmować będą m. in. termomodernizację obiektów powiatowych, zarządzanie energią w obiektach czy zmianę zarządzania obiektami, jak również inne zmiany organizacyjne, które finalnie pozwolą na osiągnięcie powyżej zdefiniowanych celów.
Natalia Rozalewicz
Starostwo Powiatowe

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.