Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 12 kwietnia 2021, poniedziałek.  Imieniny: Damiana, Juliana, Wiktora, Zenona

R E K L A M Afree counters


SESJA O POMOCY SPOŁECZNEJ I SZKOŁACHW czwartek, 26 stycznia, w czarnkowskim Ratuszu odbyła się XXXIV sesja Rady Miasta. Jej głównym tematem była działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Nie mniej ważną sprawą było podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

O tym, że w czasie sesji podejmowane będą ważne uchwały może świadczyć fakt, że uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządu powiatowego ze starostą Tadeuszem Teterusem, wicestarostą Jackiem Klimaszewskim i przewodniczącym Rady Powiatu Bogdanem Tomaszewskim. Zanim jednak przystąpiono do podejmowania uchwał, kierownik Ewa Kozłowicz przedstawiła sprawozdanie z działalności MOPS za 2016 rok. Przypomniała, że prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2015 roku dla osoby samotnie gospodarującej dochód nieprzekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 514 zł. Na różne formy pomocy w 2016 roku przekazano 7.859.020,76 zł ze środków rządowych i 2.802.487,00 zł ze środków samorządowych. To spora kwota, która zasiliła budżety rodzinne najbardziej potrzebujących. Natomiast o dodatkach mieszkaniowych, energetycznych i stypendiach mówiła Beata Rybeńska. Kwota przeznaczona na te cele, to również spory wydatek z budżetu miasta. Myślę, że nikt nie ma nic przeciwko temu, jeśli wyżej wymienione środki przekazywane są osobom, które faktycznie takiej pomocy potrzebują. Jednak z informacji jakie do nas docierają wynika, że wiele osób pobiera różnego rodzaju pomoc, która faktycznie im nie przysługuje. Są to osoby sztucznie zaniżające swe dochody, pracujące na czarno lub otrzymujące wynagrodzenie "do ręki". Zarówno Ewa Kozłowicz jak i Beata Rybeńska wyjaśniły, że przyznając jakiekolwiek wsparcie opierają się na oficjalnych zaświadczeniach o dochodach. Wprawdzie przeprowadzane są wywiady środowiskowe, ale nie przyniosły one do tej pory twardych dowodów. Obydwie panie apelowały, aby w przypadkach niesłusznego pobierania jakichkolwiek świadczeń, zawiadamiać o tym fakcie MOPS. Osoby korzystające z pomocy składają bowiem oświadczenia o dochodach i jeśli okaże się, że złożyły fałszywe oświadczenie, grozi im odpowiedzialność karna. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami radni wysłuchali informacji burmistrza Franciszka Strugały o pracy między sesjami. Burmistrz dużo miejsca w swej wypowiedzi poświęcił informacji o terenach inwestycyjnych. Poinformował, że w chwili obecnej wstrzymano proces uzbrajania ww. terenów z uwagi na zmieniające się przepisy. Do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej, prace będą kontynuowane tylko w rejonie form zlokalizowany w okolicy ul. Chodzieskiej. Burmistrz mówił również o remontach i modernizacji budynków komunalnych, o działalności Straży Miejskiej oraz promocji miasta. Po wystąpieniu burmistrza przystąpiono do omówienia projektu uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wyczerpujących informacji udzielali dyrektorzy czarnkowskich szkół Grzegorz Staniszewski i Michał Fąka. Wyjaśnili, że zgodnie z zaplanowaną reformą do 2019 roku powstaną w Czarnkowie dwie szkoły podstawowe. Szkoła Podstawowa nr1 będzie prowadziła nabór pierwszoklasistów tak, aby w poszczególnych klasach znaleźli się uczniowie z tego samego rejonu miasta. Ułatwi to zorganizowanie oddziałów szkolnych w Szkole Podstawowej nr2, czyli w obecnym gimnazjum. Obaj dyrektorzy nie kryli, że pojawią się problemy z nauczycielami. Nie podali konkretnych danych, ale z pewnością nie wszyscy nauczyciele znajdą zatrudnienie w przyszłych szkołach podstawowych. Radni w końcu podjęli uchwałę, przy jednym głosie wstrzymującym się.

W czasie sesji odczytano również stanowisko Rady Miasta w sprawie budowy wielkiej fermy drobiu w okolicach Brzeźna. Z treści stanowiska wynika, że radni Rady Miasta Czarnków w pełni popierają stanowisko Rady Gminy Czarnków wyrażające sprzeciw wobec decyzji budowy kurników.
Marek Ambicki


Fot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.