Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 sierpnia 2022, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Marii, Napoleona, Stefana

R E K L A M Afree counters


JEDNOMYŚLNE ABSOLUTORIUMBudżet został bardzo dobrze zrealizowany, stąd jednomyślne głosowanie w dniu 23 lutego 2017 roku za udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za ubiegły rok. Prezes Zarządu, wójt gminy Drawsko Marek Tchórzka, podziękował członkom organizacji zwyczajnym i wspierającym oraz honorowemu za pełne zaangażowanie, poświęcenie i ścisłą współpracę na rzecz przywracania nadrzecznej tożsamości miast i gmin nadnoteckich.

Przedstawiciele organizacji mającej swoją siedzibę w Nakle nad Notecią wzięli udział w obradach XXXI Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, które odbyło się w gościnnym Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Właściwe obrady poprzedzone zostały równolegle odbywającymi się posiedzeniami Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej. Gościem zaproszonym na obrady zarządu był dr Andrzej Talarczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego, który zaprezentował temat dotyczący planowanej edycji albumu "Obszar dolnej Noteci w słowie i obrazie", przedstawionej jako część składową szerszego programu badań historyczno - kulturowych i promocji regionu nadnoteckiego. W obszarze działań Związku Miast i Gmin Nadnoteckich zwanego dalej Związkiem znajduje się Szlak Notecki będący częścią projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Jest on również częścią Wielkiej Pętli Wielkopolsko - Lubusko - Kujawsko - Pomorskiej, zwaną "Wielką Pętlą Wielkopolski". Związek w swych działaniach promuje te szlaki wodne i nie ogranicza się tylko do obszaru obejmującego samorządy członkowskie.

Wspólnym wysiłkom programowym od lat przyświeca hasło: Łączy nas Noteć! Związek tworzą członkowie zwyczajni: gmina Barcin, gmina Białośliwie, gmina Czarnków, miasto Czarnków, gmina Drawsko, miasto i gmina Drezdenko, miasto i gmina Krzyż Wlkp., miasto i gmina Nakło nad Notecią, gmina Nowa Wieś Wielka, miasto i gmina Pakość, gmina Santok, gmina Stare Kurowo, miasto i gmina Ujście, miasto i gmina Wieleń, gmina Zwierzyn; członkowie wspierający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk", powiat nakielski, powiat czarnkowsko - trzcianecki, powiat gorzowski. Członkiem honorowym nakielskiego stowarzyszenia jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Oficjalnym partnerem jest Stowarzyszenie Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego w Bydgoszczy.

Walne zebranie członków Związku otworzył prezes Zarządu Marek Tchórzka witając wszystkich przybyłych gości. Na przewodniczącego zebrania wybrano delegata gminy Czarnków - wójta gminy Bolesława Chwarścianka. Zastępcą przewodniczącego zebrania został starosta powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego Tadeusz Teterus, sekretarzem zebrania Hanna Forbrich.

Na początku zaprezentowano potencjał turystyczny gminy Czarnków oraz powiatu czarnkowsko - Trzcianeckiego. Uczestnicy zebrania wysłuchali z zainteresowaniem przedstawionych prezentacji przez Annę Bielejewską - Bugajewską - naczelnik Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Zebrani wysłuchali informacji o portalu www.tuodpoczniesz.pl . Projekty realizowane przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w Poznaniu przedstawił prezes WOT Tomasz Wiktor. Następnie złożone zostało sprawozdanie merytoryczno - finansowe z działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2016. Ujęto w nim działania podejmowane dla ożywienia szlaku, w tym cykl imprez pod wspólnym hasłem "Dzieje się w Dolinie Noteci". W minionym roku po raz pierwszy przeprowadzono konkurs Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na organizację Otwarcia Sezonu Turystycznego na Noteci. Otwarcie odbyło się na Przystani Powiat Nakielski, zorganizowane zostało w partnerstwie: miasto i gminę Nakło nad Notecią, powiat nakielski oraz Związek. Po raz pierwszy zorganizowane zostały Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Noteci, które przeprowadzono w czarnkowskich "Łazienkach" w Czarnkowie z udziałem 10 drużyn z gmin członkowskich Związku. Miniony rok to także intensywne prace związane z powołaniem i rozpoczęciem działalności Parlamentarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek. Pogłębiona została współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedstawiciele Związku uczestniczyli także w licznych spotkaniach, konferencjach i warsztatach branżowych. Informacji finansowych udzieliła Główna Księgowa Związku Jolanta Maślanka. Po sprawozdaniu Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią zaprezentował ofertę edukacyjną tej wyjątkowej szkoły, jednej z dwóch w Polsce kształcącej marynarzy śródlądowych. W dyskusji głos zabrał m.in. Bogdan Tomaszewski - przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Własak - delegat gminy Stare Kurowo. Następnie w części uchwałodawczej delegaci jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Udział w dyskusji wzięli również Agnieszka Siłacz - kierownik Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy oraz Edward Ossowski - prezes Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o.

Podczas obrad przyjęty został budżet Związku na rok 2017 oraz plan pracy. W planie pracy znalazły się działania zmierzające do skutecznej poprawy żeglowności rzek i kanałów oraz wspieranie aktywności inwestycyjnej samorządów różnych szczebli dla dobra mieszkańców obszarów nadwodnych miast i gmin nadnoteckich oraz większego zainteresowania Notecią wśród turystów- wodniaków. Związek zamierza kontynuować partnerstwo w działaniach promocyjnych na rzecz Wielkiej Pętli Wielkopolski. Propagowany będzie także, we współpracy z członkami wspierającymi i honorowymi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, nowy kierunek kształcenia: rewitalizacja dróg wodnych oraz nauka zawodu w zakresie obsługi portów i terminali. Związek planuje udział w targach, konferencjach, warsztatach, konsultacjach, celem podnoszenia znaczenia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w wykorzystaniu zasobów turystycznego potencjału i aktywizacji gospodarczej obszaru. Najbliższe plany to: organizacja otwarcia sezonu wodniackiego oraz wydarzenia z kalendarza noteckiego imprez "Dzieje się w Dolinie Noteci!".
Hanna Forbrich
Biuro ZMiGNO serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.