Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 13 sierpnia 2022, sobota.  Imieniny: Elwiry, Heleny, Małgorzaty, Radosława, Seweryna

R E K L A M Afree counters


OSTATNIA SESJA PRZED WAKACJAMI29 czerwca odbyła się XXXIX sesja Rady Miasta Czarnków. Obrady prowadził Andrzej Tadla - przewodniczący RM, a w sesji uczestniczyło 13 radnych.

Głównym tematem posiedzenia były sprawozdania przedstawicieli samorządu z pracy w 2016 roku w stowarzyszeniach, których członkiem jest nasze Miasto. Burmistrz Franciszek Strugała przedstawił informację o działaniach Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Kierownik Referatu TI Tadeusz Bielejewski - z działań Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, natomiast wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Maćkowiak - z pracy Rad Społecznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego w Trzciance. Wszystkie sprawozdania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.czarnkow.pl/, w zakładce Rada Miasta Czarnków/sesje Rady Miasta.

W sprawozdaniu za okres międzysesyjny burmistrz mówił między innymi o ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargach w ramach zamówień publicznych (m.in. na remont chodnika na Górze Krzyżowej i przejścia między ul. Okrężną a Kwiatową oraz na budowę łącznika pieszego między ul. Bednarską i Widokową, na wymianę pokryć dachowych, na remont elewacji budynku przy ul. Kościuszki 70, na adaptację pomieszczeń poddasza budynku Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, na remont pomieszczeń w przedszkolach miejskich nr 1 i nr 2), o wykonanych pracach remontowych w budynkach należących do zasobów komunalnych (m. in. o wymianie instalacji elektrycznej, o wymianie okien, o remoncie stropu i przebudowie instalacji wodno - kanalizacyjnej), o umorzeniach podatkowych (umorzono dwie opłaty od posiadania psa na kwotę 120 zł.), o działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej (m.in. nałożono 19 mandatów, podjęto 370 działań i interwencji porządkowych oraz 61 związanych z wykroczeniami w ruchu drogowym, zabezpieczano jarmarki oraz liczne imprezy na terenie miasta, przeprowadzono szereg kontroli i 14 wspólnych służb z policjantami), o szerokich działaniach promocyjnych, a także przygotowaniach do imprezy "Czarnków Dance Festival".

Burmistrz poinformował, że w trakcie realizacji są zadania: dotyczące ograniczenia wjazdu do centrum miasta pojazdów powyżej 12t (termin wykonania ustalono na 07 lipca br.) oraz związane z opracowaniem projektu na przebudowę łącznika w gimnazjum. Burmistrz dodał również, że przekazano place budowy przy ul. Nojego, pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Noteci oraz drogi dojazdowej do boiska i placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. Od 16 czerwca w Urzędzie Miasta można dokonywać płatności instrumentem płatniczym w postaci karty płatniczej oraz aplikacji na smartfony.

Radni podjęli jednogłośnie szereg uchwał. Wśród nich m.in.:

- uchwałę dotyczącą zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości: za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (stawka pozostaje bez zmian), za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny oraz tych, które nie są segregowane (wzrost stawek, który uzasadniony został m. in. wzrostem kosztów unieszkodliwiania i wywozu odpadów oraz znaczącym spadkiem cen odbioru odpadów zbieranych selektywnie i przekazywanych do recyklingu – w przypadku tworzyw sztucznych konieczna jest dopłata),

- uchwałę nadającą statut Szkole Podstawowej nr 2,

- uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu w wysokości 45.000 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz".

Treść wszystkich uchwał można znaleźć na stronie BIP.

Kończąc obrady, przewodniczący życzył wszystkim ciepłego, szczęśliwego i udanego wypoczynku.
Lucyna Żwawiak
Biuro Rady Miasta

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.