Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 kwietnia 2021, wtorek.  Imieniny: Agnieszki, Czesława, Lecha, Szymona

R E K L A M Afree counters


NOWE WŁADZE OSP SARBKA - SARBIAPoczątek każdego roku to w strażackim kalendarzu okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowań minionego roku, rozliczeń zakończonych spraw, a także prezentacji planów. W gminie Czarnków do tej pory odbyło się w sześć takich spotkań. Walne zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbce - Sarbi odbyło się w sobotę 10 marca br. Był to szczególny czas, albowiem po 22 latach piastowania funkcji prezesa, rezygnację złożył druh Tadeusz Stachowski. Zaistniała zatem konieczność wyboru nowych władz.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: druh Edward Wieczorek - członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, bryg. poż. Maciej Kubacki - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, druh Tadeusz Mendyk - Komendant Gminny OSP w Czarnkowie, Monika Piotrowska - zastępca wójta gminy Czarnków, Damian Szcześniak - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia, Dorota Nejman - dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarbi, Longina Wika - sołtys wsi Sarbia i Sarbka, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Sarbce i Sarbi, członkowie wspierający jednostkę OSP. Zebranie rozpoczął prezes OSP Sarbka - Sarbia Tadeusz Stachowski, który przywitał gości i wszystkich obecnych, a następnie przedstawił kandydatury na przewodniczącego zebrania i protokolanta. Na wymienione funkcje wybrani zostali odpowiednio sołtys wsi Sarbia i Sarbka - Longina Wika oraz Adriana Magdziarz. Chwilę później uczczono minutą ciszy pamięć druha Patryka Przewdzięka, który odszedł na służbę do św. Floriana w zeszłym roku. Podczas zebrania podsumowany został miniony rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia, zrealizowane zadania, zakupiony sprzęt oraz wyjazdy do akcji. Przedstawione sprawozdania i plany zostały jednogłośnie przyjęte przez członków walnego zebrania. Protokół Komisji Rewizyjnej zakończony wnioskiem o absolutorium dla Zarządu został jednogłośnie przegłosowany "za". Zostały również przedstawione plany na rok 2018. Priorytetowym zadaniem jest zakup silnika do łódki.

Nie zapomniano wspomnieć również o osiągnięciach poszczególnych druhów, którzy za swoje dokonania zostali docenieni i odznaczeni - Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa": druh Wojciech Turek, druh Wojciech Rutkowski, druh Piotr Wylegała; - Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa": druh Marcin Robak; druh Sławomir Garstka; - Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa": druh Adam Sikora, druh Robert Kus. Chwilę później odbyło się ślubowanie nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej: Kamila Holaka, Daniela Dytkiewicza, Adama Garstki. Prezes OSP strażackim toporkiem pasował młodych ludzi, a legitymacje wręczył naczelnik OSP Szczepak Podkowa.

Zebranie odbyło się zgodnie z programem, prezes Tadeusz Stachowski zrezygnował z pełnienia dotychczasowej funkcji, którą pełnił od roku 1996. Odznaczony przez Prezydenta RP dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi oraz wyróżniony najwyższym odznaczeniem OSP RP - Złotym Znakiem Związku Tadeusz Stachowski mówił, że członkiem Ochotniczej Straż Pożarnej jest 52 lata. W okresie jego działalności pozyskano m.in. samochód ratowniczo - gaśniczy Renault oraz dużo nowoczesnego sprzętu silnikowego. Pan Tadeusz przyczynił się też w dużym stopniu do rozbudowy sali wiejskiej w Sarbi. - Zawsze chciałem pomagać ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Moim życiowym mottem jest powiedzenie ,,Człowiek tyle znaczy ile zrobi dla innych, a nie tylko dla siebie" - mówił. Dowód wdzięczności złożyła zastępca wójta Gminy Czarnków Monika Piotrowska dziękując jednocześnie druhowi Tadeuszowi Stachowskiemu za jego pracę i ofiarność w swojej służbie w tej jednostce. - W imieniu wójta gminy Czarnków oraz radych gminy Czarnków składamy serdeczne podziękowania. Życzymy Panu kolejnych lat przeżywanych w poczuciu spełnienia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym - mówiła Monika Piotrowska. Następnie głos zabrał druh Tadeusz Mendyk - Komendant Gminny OSP w Czarnkowie, który za licznie podejmowane przedsięwzięcia i inicjatywy służące rozwojowi Straży Pożarnych OSP w gminie Czarnków w szczególny sposób podziękował druhowi Stachowskiemu, wręczając specjalnie przygotowany grawerton.

Po rezygnacji druhowie wybrali także nowy Zarząd. I tak prezesem OSP Sarbka - Sarbia został Marcin Polcyn, wieceprezesem i naczelnikiem - Szczepan Podkowa, wieceprezesem - Marcin Holak, zastępcą naczelnika - Tomasz Rutkowski, sekretarzem - Adriana Magdziarz, skarbnikiem - Aleksandra Garstka, gospodarzem - Wojciech Rutkowski, a członkami Zarządu: Longina Wika, Adam Sikora oraz Tomasz Chodzyński. Wydarzenie to uświetniło przemówienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie Macieja Kubackiego, który podziękował strażakom za ofiarną służbę, niesienie pomocy w sytuacjach zagrożeń. Docenił także społeczną rolę ochotników w budowaniu poczucia bezpieczeństwa oraz dobrych relacji międzyludzkich.

W trakcie zebrania podziękowano darczyńcom za wspieranie finansowe i rzeczowe jednostki. Obecni na zebraniu goście wyrazili zadowolenie z dobrej współpracy z miejscową OSP i podziękowali za dotychczasową efektywną pracę.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy Czarnków
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.