Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 11 kwietnia 2021, niedziela.  Imieniny: Bartłomieja, Leona, Marka, Stanisława

R E K L A M Afree counters


NOWE MIEJSCA PRZEDSZKOLNEW dniu 30 kwietnia 2018 r. w Poznaniu zastępca wójta gminy Czarnków Monika Piotrowska w towarzystwie skarbnik gminy Czarnków Magdaleny Mendyk podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Czarnków", celem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego". Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1. "Edukacja Przedszkolna" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 149.080,80 zł Gmina Czarnków stworzy nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odpowiadając tym samym na potrzeby mieszkańców. Projekt ma bowiem na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Zadanie polega na przygotowaniu 23 miejsc przedszkolnych, tj. dwóch grup w Publicznych Przedszkolach w Gębicach (14 miejsc) i Śmieszkowie (9 miejsc) poprzez dokonanie zakupu niezbędnego wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wykonaniu drobnych prac budowlanych i instalacyjnych. W związku z dotychczasowym brakiem wystarczającej ilości sal, wyposażenia i materiałów dydaktycznych, adekwatnych do prowadzenia zajęć, wystąpiła konieczność poniesienia wydatku w projekcie na ten cel. Zakupy będą dokonywane w oparciu o kryterium uniwersalnego projektowania, tak by mogły służyć wszystkim dzieciom. Całkowita wartość projektu wynosi 175.389,18 zł.

Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec sierpnia 2018 r.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.