Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 sierpnia 2022, niedziela.  Imieniny: Alfreda, Anastazji, Euzebiusza, Maksymiliana

R E K L A M Afree counters


SPÓŁKI MIEJSKIE O SWOJEJ DZIAŁALNOŚCITematem sesji Rady Miasta Czarnków, która odbyła się 26 września w czarnkowskim Ratuszu, była działalność spółek miejskich MZK i Geotermii. Radni podjęli również siedem uchwał, ważnych dla miasta i mieszkańców.

Sprawozdaniem z działalności spółki Geotermia rozpoczął prezes Ireneusz Stadnik. W swym wystąpieniu mówił między innymi o likwidacji kotłowni na os. Słonecznym i rozbudowie sieci ciepłowniczej w mieście. Z przedstawionych informacji wynika, że kotłownia zasilająca sieć ciepłowniczą w mieście wykorzystana jest już niemal w 100%, choć istnieją jeszcze nieduże rezerwy. Sieć ciepłownicza zasila dużych odbiorców, wśród których jest Spółdzielnia Mieszkaniowa i inne instytucje. Pomimo umożliwienia korzystania z niej przez indywidualnych odbiorców (prywatni właściciele budynków mieszkalnych), nie skorzystano z usług Geotermii. Z naszych informacji wynika, że powodem odmowy przyłączenia się do cieplika była wysoka cena stosowana przez spółkę. Prezes Geotermii poinformował również, że spółka przestaje zajmować się sprzedażą węgla z uwagi na mały zysk uzyskiwany z tego tytułu. Twierdzenie to wzbudziło duże zdziwienie, bo różnica cen węgla pozyskiwanego przez spółkę w porównaniu z tym dostępnym na składzie opału wynosi ca.190 zł.

Natomiast o spółce Miejski Zakład Komunalny mówił jej prezes Waldemar Fertykowski. Przedstawił bardzo szeroki zakres działalności spółki od usług pogrzebowych po wywóz nieczystości. Z jego relacji wynika, że najwięcej kłopotów jest właśnie z odpadami. Cały problem polega na tym, że zobowiązani jesteśmy do selektywnej zbiórki odpadów, a tego nie robimy. W dalszym ciągu w koszach na bio odpady można znaleźć dosłownie wszystko, trochę lepiej wyglądają odpady plastikowe i szkle. Trzeba wyjaśnić, że spółka nie osiąga żadnych korzyści za odpady wyselekcjonowane, a wprost przeciwnie musi za nie płacić. Kilku odbiorców zerwało już umowy z MZK Czarnków za dostawę odpadów pomieszanych. Jak mówił prezes, najgorsza sytuacja jest z odpadami gromadzonymi przez lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot. Być może sytuacja poprawi się od chwili wejścia w życie nowej ustawy, umożliwiającej znaczne obciążenie niezdyscyplinowanych mieszkańców.

Po prezentacji sprawozdań z działalności przez prezesów spółek, burmistrz Andrzej Tadla przedstawił sprawozdanie z pracy międzysesyjnej. W swym wystąpieniu mówił między innymi o podpisaniu umowy z firmą Biuro Inżynieria Lądowa Eurostrada Rufin Jarka na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej pn. "Przebudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej w Czarnkowie - Etap I", która obejmuje swoim zakresem odcinek od mini ronda na placu Jana Karskiego do skrzyżowania ulic Sikorskiego, Chodzieskiej i Poznańskiej, które zastąpione zostanie rondem. Wartość zleconego zadania wynosi 88 437 zł brutto. Burmistrz mówił również o rozpoczęciu modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Wykonawcą robót jest firma Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. Sp. k. Wartość zadania wynosi 6 334 374,68 zł brutto, a zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 31.10.2020 roku. W zakresie gospodarki nieruchomościami zakończono proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Obecnie wykonywane są czynności związane ze zgłoszeniami zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej, prowadzące do wykreślenia roszczeń gminy o wnoszenie opłat przez okres 20 lat. 13 września 2019 roku przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele handlowo - usługowe przy ul. Wodnej. Przetarg wygrała Firma Handlowo - Usługowa Auto Plus Marek Spychalski z siedzibą w Wieleniu, która przy cenie wywoławczej 320.000 zł zaoferowała kwotę 720.000 zł brutto. W swoim wystąpieniu burmistrz dużo miejsca poświęcił również pracom wykonanym w gminnym zasobie mieszkaniowym, porządkowi publicznemu oraz promocji. W dyskusji po przedstawionym sprawozdaniu zwrócono uwagę na konieczność bieżącego śledzenia monitoringu w mieście. Burmistrz wyjaśnił również radnemu Stanisławowi Michalskiemu, że uregulowanie spraw własnościowych i tych związanych z oświetleniem na ul. Chodzieskiej jest w trakcie realizacji.

W czasie sesji radni podjęli jeszcze siedem ważnych ustaw oraz poruszali bieżące sprawy miasta i mieszkańców.
Marek Ambicki

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.