Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 sierpnia 2022, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Marii, Napoleona, Stefana

R E K L A M Afree counters


OSTATNIA SESJA W ROKUW czwartek, 19 grudnia, odbyła się ostatnia w 2019 roku sesja Rady Miasta Czarnków. Jej głównym tematem była sytuacja w czarnkowskim szpitalu oraz stan epidemiologiczny w mieście. Podjęto też szereg ważnych uchwał dla miasta i jego mieszkańców.

Gośćmi czwartkowej sesji byli starostowie Feliks Łaszcz i Sławomir Kryger, dyrektor szpitala Bożena Sadowska oraz dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Czarnkowie Beata Kościelska. Ogólną sytuację w czarnkowskiej lecznicy przedstawiła dyrektor Bożena Sadowska. Poinformowała, że w chwili obecnej szpital znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i załoga robi wszystko, aby wykonać roczny plan kontraktu. To bardzo trudne zadanie, zważywszy że w szpitalu zawieszono działalność czterech oddziałów. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy zarówno z NFZ, jak i ze specjalistami, szczególnie jeśli chodzi o oddział pediatryczny. Dyrektor wyraziła nadzieję, że od przyszłego roku wszystko wróci do normy i w szpitalu będą funkcjonowały wszystkie oddziały. Również starosta Feliks Łaszcz zapewnił, że trwają codzienne rozmowy z NFZ w celu doprowadzenia czarnkowskiej lecznicy do normalnego funkcjonowania. Wyjaśnił również, że nie będzie połączenia trzcianeckiego i czarnkowskiego szpitala. Będą one funkcjonowały niezależnie jak do tej pory. Nie znaczy to wcale, że załoga czarnkowskiej jednostki nie będzie poszukiwała nowych możliwości pozyskiwania dochodów i poszerzenia zakresu swoich usług. Wszystko jednak wyjaśni się na początku 2020 roku. Po wysłuchaniu informacji dotyczących szpitala głos zabrała dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Czarnkowie Beata Kościelska. Mówiła o stanie sanitarnym miasta i zagrożeniach. Przedstawiła też wyniki badań wody pitnej oraz wody w czarnkowskim kompleksie basenów. Z relacji dyrektor wynika, że ogólny stan sanitarny miasta jest dobry i nie budzi większych zastrzeżeń. Natomiast starosta wspomniał o rozprzestrzenianiu się pomoru świń i zagrożeniach jakie choroba za sobą niesie.

Po wystąpieniach gości, burmistrz miasta Andrzej Tadla przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Mówił między innymi o wykonaniu przeglądu dróg gminnych na terenie Czarnkowa przez Firmę BC Projekt Bartosz Cieślak z Kalisza za kwotę 5.498,10 zł i cząstkowym wykonaniu remontów nawierzchni bitumicznej na: ul. Leśnej, ul. Pocztowej, ul. Poznańskiej i ul. Chodzieskiej przez Firmę Eko Naprawa Expres Dariusz Wójcik ze Słonowa za kwotę 6.309,90 zł. Nadmienił również, że wykonano przegląd serwisowy silnika łodzi "Janko z Czarnkowa" przez Firmę F.H.U. AUTO-LUX Monika Trembińska z siedzibą w Pyszącej za kwotę 2.460 zł oraz o zakończeniu prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew w 2019 roku, które wykonywane były przez Firmę Zakład Handlowo- Produkcyjno- Usługowy TRAK. W okresie od września do grudnia wykonano prace pielęgnacyjne za kwotę 20.446zł. Burmistrz przypomniał, że trwają prace związane z termomodernizacją budynków SP nr 1 oraz SP nr 2 w Czarnkowie. Wartość całości robót opiewa na kwotę 6.334.374,68 zł. Z dalszej relacji burmistrza wynika, że zlecono Firmie P.H.U. "SEBA" Sebastian Hryncewicz z siedzibą w Czarnkowie wykonanie remontu placu pod wiatą na Górze Krzyżowej w Czarnkowie za 14 500 zł, a firmie VIABUD Sp. z o.o. Sp. K. z Walkowic wykonanie remontu nawierzchni z kruszywa łamanego na ul. Leśnej w Czarnkowie za 20 041,72 zł. Podpisano również umowę na utrzymanie czystości dróg w Czarnkowie w roku 2020 i 2021. W przetargu wzięła udział jedna firma MZK sp. z o. o. w Czarnkowie, która złożyła ofertę na kwotę 998.400 zł. Podpisano też umowę na koszenie poboczy, cięcia pielęgnacyjne i wycinkę drzew na terenie miasta w roku 2020 i 2021. Najkorzystniejszą ofertę, złożyła firma TRAK Zakład Handlowo - Produkcyjno - Usługowy inż. Agnieszka Kołodziej z Czarnkowa na kwotę 139.003,20 zł. Ogłoszono również II przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Czarnkowa w roku 2020 i 2021. Wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejszą złożyła firma Las-Ogród-Serwis Wawrzyniak Ewa König z Czarnkowa na kwotę 812.160 zł. W ofercie zawarto czterokrotne zwiększenie częstotliwości koszenia powierzchni trawnikowych. Burmistrz mówił również o pozyskaniu środków pozabudżetowych, zarządzaniu gminnym zasobem mieszkaniowym, podatkach, porządku publicznym, promocji i sprawach społecznych.

W czasie czwartkowej sesji radni podjęli 11 uchwał ważnych dla miasta i jego mieszkańców. Kończąc sesję przewodnicząca Rady Miasta Barbara Lipska oraz burmistrz Andrzej Tadla złożyli radnym i wszystkim mieszkańcom Czarnkowa najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Końcowym akcentem sesji było przełamanie się opłatkiem i wzajemne życzenia świąteczne.
Marek Ambicki

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.