Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 kwietnia 2021, poniedziałek.  Imieniny: Ady, Konrada, Leona, Włodzimierza

R E K L A M Afree counters


SOLIDARNA WALKAŻyjemy w czasach, w których cieszymy się swobodą, wolnością i wieloma przywilejami. Lubimy spotykać się z ludźmi i podróżować w różne rejony świata. W takich okolicznościach przyszło nam zmierzyć się z ograniczeniem naszych praw. Prawidłowe mycie rąk urosło do umiejętności najbardziej pożądanej, a najpopularniejszym hasłem w ostatnich dniach jest "ZOSTAŃ W DOMU". Kto jest sprawcą tej sytuacji? Oto i on, wirus o nazwie SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 jest koronawirusem. Pierwsze wzmianki o ludzkich koronawirusach pochodzą z lat 60. XX wieku, kiedy to udało się wyizolować i opisać dwa patogeny - HCoV-229E oraz HCoV-OC43. Koronawirusy przez lata znajdowały się na uboczu głównego nurtu badań w wirusologii i medycynie, ponieważ te dwa gatunki wywołują łagodne przeziębienie, które bez żadnej interwencji ustępuje w ciągu kilku dni. Dopiero początek XXI wieku przyniósł światu epidemię choroby wywołanej przez nieznany wcześniej, wysoce zakaźny gatunek koronawirusa SARS (ang. severe acute respiratory syndrome). Szczęśliwie, dzięki zastosowanym środkom zaradczym oraz naturalnej sezonowości występowania koronawirusów, już po kilku miesiącach wirus zniknął z ludzkiej populacji. Epidemia przyczyniła się do zintensyfikowania prac badawczych, które doprowadziły w następnych latach do identyfikacji i opisania kolejnych, niskopatogennych ludzkich koronawirusów. W 2012 roku, po 10 latach od epidemii SARS-CoV, pojawiły się przypadki nowej, ciężkiej i często śmiertelnej choroby układu oddechowego wywoływanej przez koronawirus MERS. Gdy udało się już o MERS zapomnieć, w grudniu 2019 roku w Chinach, nowy koronawirus wywołał pierwsze zachorowania, które dziś określamy jako COVID-19. Chorobę tę wywołuje koronawirus SARS-CoV-2.

Do głównych objawów należą: gorączka, kaszel i duszność. Wirus przenosi się drogą kropelkową przy kontakcie z osobą zakażoną. Pierwsze doniesienia były bardzo niepokojące, mówiły bowiem o śmiertelności rzędu kilkunastu procent. Dziś już wiemy, że przynajmniej 80 procent pacjentów tę postać infekcji przebywało w sposób łagodny. U około 5 proc. występowała ostra niewydolność oddechowa. Zapalenie płuc i duszność wystąpiła w 14 procentach przypadków. Ryzyko ciężkiej postaci choroby i zgonu rośnie wraz z wiekiem oraz u osób z chorobami współwystępującymi. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 śmiertelność wynosi 3,4 procent, czyli trzykrotnie mniej niż w przypadku SARS - 10 procent - i dziesięciokrotnie mniej niż w przypadku MERS - 34 procenty. Pamiętajmy jednak, że COVID-19 nadal jest przedmiotem badań naukowych. W chwili obecnej nie ma szczepionki przeciwko tej chorobie. Oczywiście prace naukowe trwają. Widzimy niespotykaną wcześniej solidarność naukowego świata. Ośrodki badawcze wymieniają się informacjami, upubliczniają w ramach open access niemal każde nowe odkrycie. To bardzo ułatwia pracę zarówno nad lekami, jak i nad szczepionką. 13 marca br. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: "Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2". Uzasadnienie zostało oparte na analizie danych pochodzących z dotychczas opublikowanych danych klinicznych. W badaniach klinicznych wykazano skuteczność chlorochiny stosowanej u chorych na COVID-19 w zahamowaniu narastania objawów klinicznych i radiologicznych (czyli widocznych w badaniu RTG, tomografii komputerowej) zapalenia płuc, zmniejszenia się ilości wirusa we krwi do nieoznaczalnej oraz skróceniu okresu przebiegu choroby i hospitalizacji.

Najważniejsza jest profilaktyka, wyrobienie w sobie prawidłowych nawyków oraz stosowanie się do procedur i nakazów, które pojawiły się w ostatnim czasie. Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów / żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu płynów / żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. Zachowaj bezpieczną odległość. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem! Zaleceń dotyczących profilaktyki powinny szczególnie rygorystycznie przestrzegać osoby obciążone dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Należą do nich:
- osoby starsze,
- z chorobami przewlekłymi (przewlekłymi chorobami układu krążenia, układu oddechowego, nadciśnieniem tętniczym, chorobami nowotworowymi, cukrzycą),
- w stanie immunosupresji, czyli np. przyjmujące leki obniżające odporność lub z chorobami, które wiążą się z obniżoną odpornością,
- kobiety w ciąży.
Osoby te w czasie epidemii powinny:
- unikać miejsc zatłoczonych, m.in. środków zbiorowej komunikacji w porach największego tłoku,
- imprez masowych,
- obrzędów religijnych, w czasie których jest tłoczno (lub uczestniczyć w nich za pośrednictwem mediów),
- ograniczyć przemieszczanie się,
- przebywać w domu.

W czasie obrzędów religijnych należy unikać całowania przedmiotów, które są całowane lub dotykane przez inne osoby. Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek. Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 - chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO Polska została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Według danych WHO na dzień 14 marca 2020 r., w Regionie Europejskim jest już 35 państw, w których dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2. Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży. Polska w stanie zagrożenia epidemicznego. W ostatnich dniach zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.
Co się z tym wiąże?
- przywrócenie kontroli na wszystkich granicach od północy z soboty na niedzielę,
- zakaz wjazdu dla cudzoziemców,
- 14 dni kwarantanny dla wracających do kraju obywateli i cudzoziemców mieszkających w Polsce,
- zawieszenie międzynarodowych połączeń samolotów i kolei (dozwolone będą międzynarodowe lotnicze połączenia czarterowe), - granice otwarte dla przepływu towarów,
- ograniczenie działalności galerii handlowych od północy z piątku na sobotę,
- w centrach handlowych będą działać tylko sklepy spożywcze, apteki, pralnie i drogerie,
- zawieszenie działalności klubów, barów, restauracji i kasyn, z wyłączeniem usług na dowóz,
- ograniczenie zgromadzeń do 50 osób (dot. zgromadzeń prywatnych,
publicznych, religijnych, samorządowych, administracyjnych).

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 15 marca 2020 r. odnotowano 151 363 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 5 758 zgonów.

Nie podsycajmy sensacją oraz niezdrową ciekawością, już i tak wystarczająco ciężkiej sytuacji. Bądźmy solidarni w walce, z tym nowym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. Solidarni i konsekwentni w przestrzeganiu wszystkich zaleceń, nakazów i ograniczeń, a jednocześnie wyrozumiali dla wszystkich, którzy w tych ciężkich dniach pracują nieustannie, często po 24 godziny na dobę, by świat wokół nas znów był pełen bliskości między ludźmi, radosnych spotkań, gwaru na ulicach, pięknych podróży, wzruszeń na koncertach i w kinach.
Beata Kościelska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

Źródło:
1. Krzysztof Pyrć "Ludzkie koronawirusy"; Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 4B, 2015
2. https://gis.gov.pl/
3. https://www.medonet.pl/
4. https://www.termedia.pl/
5. https://www.mp.pl/

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.