Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 kwietnia 2021, wtorek.  Imieniny: Agnieszki, Czesława, Lecha, Szymona

R E K L A M Afree counters


LUBASZ ODWOŁUJE IMPREZYŻycie gmin się zmieniło. Samorządy stanęły przed niespotykanym dotąd wyzwaniem. Włodarze miast i gmin podejmują decyzje, o których wcześniej im się nie śniło. Któż był w stanie przewidzieć, że bezpośrednią pracę wstrzymają niemal wszystkie instytucje w gminach? Na dłuższą metę zdalnie nie da się żyć. Przynajmniej jeszcze nie teraz.

Gmina Lubasz, podobnie jak wiele innych w całej Polsce, podjęła szereg inicjatyw dostosowujących życie społeczne, gospodarcze i kulturalne do nakazów, dyrektyw i zdrowego rozsądku w czasie pandemii. Ograniczono kontakty międzyludzkie, zadbano o dezynfekcję oraz ochronę osobistą. Na pozytywne efekty nie trzeba było długo czekać. Do gwałtownego wzrostu zachorować nie doszło. Od kilku dni wprowadza się kolejne etapy odmrażania życia w gminie. Cieszyć się można, ale pamiętajmy, nowa fala COVID-19 czeka na nasze błędy. O bieżącej sytuacji w Lubaszu i pobliskich sołectwach z wójtem gminy Lubasz Marcinem Filodą rozmawia Piotr Keil.

Jak w czasie epidemii funkcjonuje gmina?

- Urząd Gminy w początkowej fazie epidemii został zamknięty dla mieszkańców i przyjmowaliśmy głównie sprawy związane z Urzędem Stanu Cywilnego. Zachęcaliśmy mieszkańców do załatwiania spraw drogą korespondencyjną, e-mailową i telefonicznie. Obecnie prowadzimy punkt przyjęć dla mieszkańców i staramy się w tym miejscu załatwiać niezbędne sprawy bez konieczności wprowadzania osób postronnych do biur. W ten sposób minimalizujemy ryzyko zarażeń. W urzędzie zainstalowane są dozowniki środków dezynfekcyjnych, przychodzący muszą nosić maseczki i rękawiczki.
Ośrodek kultury oraz biblioteka, podobnie jak w całym kraju, były zamknięte. Niektóre działania realizowane były w sposób zdalny. Obecnie biblioteka rozpoczyna swoją działalność. Boisko "Orlik" już działa, a jego funkcjonowanie na bieżąco dostosowujemy do wprowadzanych przez rząd obostrzeń. Poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej staraliśmy się otoczyć opieką osoby chore i będące na kwarantannie. W tych bezpośrednich działaniach uczestniczyli druhowie OSP z terenu naszej gminy. Strażacy rozdystrybuowali wśród mieszkańców ok. 3,5 tysiąca zakupionych z budżetu gminy maseczek ochronnych, odwiedzając w tym celu wszystkie wsie sołeckie. Również nasi mieszkańcy zaangażowali się w szycie maseczek dla czarnkowskiego szpitala, których do chwili obecnej przekazanych zostało kilka tysięcy sztuk. Również bardzo ważne w tym czasie jest funkcjonowanie oświaty. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli w sposób zdalny. Od 25 maja wznawia zajęcia przedszkole, a obecnie wraz z dyrekcją i rodzicami konsultujemy uruchomienie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Oświaty zajęć w szkołach. Wymaga to jednak wielu przygotowań i uzgodnień. Chcemy stworzyć bezpieczne warunki powrotu dzieci do szkół i rodzicom umożliwić powrót do swoich zajęć zawodowych.

Czy epidemia ma wpływ na finanse gminy? Co z planowanymi inwestycjami?

- Oczywiście epidemia ma i długo będzie miała znaczący wpływ na budżet gminy. Przewiduję, iż tegoroczne wpływy dochodów własnych, głównie z tytułu udziału z PIT, będą mniejsze o ok 1,5 mln złotych w stosunku do pierwotnie zakładanych. Aktualnie rezygnujemy lub zmniejszamy wydatki bieżące. Dni Lubasza oraz zaplanowane wydarzenia sportowe, rekreacyjne i integracyjne zostały odwołane. Zależy nam jednak, aby inwestycje, tj. modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu, modernizacja strażnicy OSP w Lubasz oraz przebudowa dróg lokalnych zostały zrealizowane. W tym i przyszłym roku na infrastrukturę drogową zamierzamy przeznaczyć ok 5,5 mln złotych, z czego ponad połowa pochodzić będzie z funduszy zewnętrznych. Oczywiście do tego dochodzi wiele innych mniejszych inwestycji realizowanych w gminie. Chcemy zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym przygotowywać projekty następnych inwestycji, które planujemy realizować w latach następnych. Myślę tutaj, obok infrastruktury drogowej, jeszcze o bazie sportowej, a także sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

No właśnie, jak gmina radzi sobie z zadaniami gospodarki wodnej, ściekowej a głównie gospodarki odpadami?

- W 2018 roku oddaliśmy do użytku nową oczyszczalnię, a obecnie planujemy dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie. Obecnie trwa również bardzo długo oczekiwana modernizacja stacji uzdatniania wody. Gospodarka odpadami realizowana jest indywidualnie przez gminę, gdyż nie jesteśmy w międzygminnym związku gospodarki odpadami. Podmiotem odbierającym odpady komunalne jest Gminny Zakład Komunalny Sp. Z o.o. w Lubaszu, wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Wspólnie staramy się tak realizować gospodarkę odpadami, aby maksymalnie podnosić poziom ochrony środowiska, komfortu dla mieszkańców, przy utrzymaniu możliwie niskiej stawki opłaty śmieciowej.

Proszę przypomnieć jaka jest obecna stawka za odpady komunalne dla mieszkańców gminy Lubasz?

- W tym roku ta stawka wynosi 22 złote.

Jak funkcjonuje publiczne wsparcie de minimis? Czy dużo osób skorzystało?

- Mieszkańcy gminy prowadzący działalność gospodarczą mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty, czy też umorzenia zaległości wraz z odsetkami. Komplet dokumentów można pobrać ze strony internetowej gminy Lubasz. Mamy świadomość trudnej sytuacji funkcjonowania przedsiębiorstw w tym czasie i dlatego jako samorząd jesteśmy otwarci i przygotowujemy się na wsparcie zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych. Pierwsze wnioski już wpływają.

Jak w Lubaszu obchodzono setną rocznicę urodzin Jana Pawła II?

- Tak w tym roku obchodzimy wiele jubileuszy, które ze względu na epidemię możemy obchodzić tylko symbolicznie. To między innymi 30. rocznica istnienia samorządu terytorialnego oraz 75. rocznica zakończenia II wojny światowej. Wśród nich jest ta wyjątkowa, czyli setna rocznica urodzin, Jana Pawła II. W mojej ocenie największego Polaka. Człowieka niezwykłego, który swoją postawą pokazał jak żyć, jak sercem i wiarą zmieniać świat. Niestety, obecnie nie możemy organizować dużych uroczystości jubileuszowych. Rozpoczniemy od złożenia kwiatów pod pomnikiem świętego Jana Pawła II. Gminny Ośrodek Kultury wraz z biblioteką we współpracy z Samorządem Gminy Lubasz przygotował konkurs na zagania plastyczne i literackie, związane z osobą Ojca Świętego. Interesujący i niezwykły jest też pomysł księży z naszej parafii, dzięki któremu 18. maja ulicami Lubasza przejedzie papa mobile, a w nim osoby wcielające się w postać osoby Jana Pawła II i kardynała Franciszka Macharskiego.

Wkrótce Dni Lubasza, co z imprezą oraz innymi wydarzeniami?

- Jak już wcześniej wspomniałem Dni Lubasza w tym roku się nie odbędą, podobnie jak inne wydarzenia plenerowe, turnieje, zawody, itp. Najważniejsze jest życie i zdrowie naszych mieszkańców i odwiedzających nas gości. Musimy unikać zgromadzeń i podporządkowywać się obowiązującym przepisom. Jak będzie za kilka, kilkanaście tygodni? Tego nie wiadomo. Mając świadomość gorszej sytuacji finansowej, zaoszczędzone w ten sposób pieniądze chcemy przekazać na to, na co zabraknie w związku z panującą epidemią. Myślę tutaj o pomocy dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz pomocy dla czarnkowskiego szpitala, dla którego samorząd naszej gminy jest na etapie przekazania kwoty 10.000 zł na zakup respiratora.

A sezon wczasowy w czasie pandemii? Będzie to zapaść, czy szansa dla Lubasza?

- Aktualnie obserwujemy spadek zainteresowania ofertą noclegową ośrodka wypoczynkowego prowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu. Co też oczywiście ma niemałe znaczenie na dochody wspomnianego ośrodka kultury. Jest to zapewne spowodowane obostrzeniami kwarantannowymi. Być może sytuacja latem nieco się zmieni, ale to będzie zależało w główniej mierze od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować za działania w tym trudnym czasie pracownikom służby zdrowia, Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, strażakom, policjantom, osobom szyjącym maseczki, pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Komunalnego, dyrektorom, nauczycielom i pracownikom jednostek oświatowych wraz z pracownikami zespołu obsługi oświaty, ośrodka kultury, radnym i sołtysom, a także pracownikom szczebla powiatowego i wojewódzkiego. W tym trudnym czasie w sposób szczególny ważne jest, abyśmy działali razem skupiając się na ochronie życia i zdrowia oraz pomocy dla najbardziej potrzebujących. Życzę wszystkim zdrowia oraz samych powodów do radości.

Dziękuję za rozmowę

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.