Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 lipca 2024, środa.  Imieniny: Anety, Bogdana, Bohdana, Jadwigi, Martynyfree counters


WÓJT GMINY CZARNKÓW Z ABSOLUTORIUMPodczas XXIV sesji Rady Gminy Czarnków, która odbyła się 29 maja 2020 roku w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach, wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek otrzymał absolutorium.

Najważniejszymi punktami XXIV sesji Rady Gminy Czarnków było głosowanie nad czterema projektami uchwał. Pierwszy dotyczył wotum zaufania dla wójta gminy Czarnków, drugi rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Czarnków za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2019 rok, trzeci zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok, a czwarty udzielenia wójtowi gminy Czarnków absolutorium z tytułu wykonanego budżetu. Radni większością głosów opowiedzieli się za przyjęciem wszystkich projektów.

Już na początku sesji wójt Bolesław Chwarścianek przedstawił Radzie Gminy raport o stanie Gminy, w którym zawarto najważniejsze informacje dotyczące m.in. finansów samorządu. W 2019 roku wydano łącznie 51.561.372,12 złotych z budżetu Gminy Czarnków, a uzyskano dochody w kwocie 52.346.008,24 złotych. Podjęto przy tym szereg działań inwestycyjnych wśród, których znalazła się przebudowa skrzyżowania w Gębiczynie oraz przebudowa drogi gminnej w Sobolewie. W dalszej części, po przedstawieniu stanowiska Komisji Rewizyjnej przez jej przewodniczącego Damiana Wylegałę oraz odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez skarbnika gminy Czarnków Magdalenę Mendyk, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Czarnków tytułem wykonania budżetu za 2019 rok. W wyniku głosowania absolutorium zostało wójtowi przyznane. Po zakończeniu głosowania, przy okazji procedowania ostatniego punktu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży wraz z wiceprzewodniczącym Mariuszem Michałkiem wręczyli Bolesławowi Chwarściankowi kwiaty i złożyli gratulacje.
Sławomir Matz
Urząd Gminy w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.