Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 lipca 2024, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Dawida, Henryka, Igi, Włodzimierzafree counters


NOWY ROK SZKOLNY CZAS ZACZĄĆPowrót uczniów do szkół w czasie epidemii koronawirusa to duże wyzwanie dla systemów edukacji na całym świecie. W Polsce szkoły, dla których nowy rok nauczania rozpoczyna się 1 września, muszą wprowadzić specjalne zasady dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego. Te zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny to przede wszystkim zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja, częste mycie rąk, noszenie maseczki i wietrzenie klas. Rodzice muszą pamiętać, że nie można posyłać na lekcje dzieci chorych, to samo dotyczy przychodzenia do pracy nauczycieli i pracowników obsługi z objawami infekcji.

Okres edukacji zdalnej mamy już za sobą. Od 1 września br. wszyscy mają wrócić do pracy w systemie stacjonarnym. Jednakże, jak to wszystko będzie funkcjonowało, okaże się po pierwszych tygodniach zajęć. Ewentualny powrót do nauczania zdalnego zależeć będzie od rozwoju czwartej fali epidemii. Procedura zamykania placówek, tak jak w zeszłym roku, będzie w rękach sanepidu.

Powiat jako organ prowadzący zorganizował 27 sierpnia br. naradę z dyrektorami podległych szkół i placówek oświatowych z władzami powiatu, przedstawicielami szpitali i sanepidu, podczas której szczegółowo omawiano kwestie związane z panującą sytuacją epidemiologiczną, wytycznymi MEN i GIS. Przed samorządem i dyrektorami szkół stoi ogromne wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć. - Ministerstwo Edukacji i Nauki w swoich zaleceniach podkreśla, że po tak długim okresie nauki zdalnej należy dbać nie tylko o bezpieczeństwo zdrowotne związane z pandemią, ale też to mentalne. Wszyscy dążą do tego, żeby szkoły wróciły "do życia" od 1 września. Wytyczne mają nie tyle ułatwić powrót, co sprawić, że będzie on bezpieczny zarówno dla uczniów jak i pracowników szkół - mówił naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Jabłonowski. Podczas narady przekazano ponadto informację o zakończeniu procedur przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorskich, nowej nominacji dyrektorskiej w czarnkowskim liceum, wynikach matur oraz naboru do szkół na rok szkolny 2021/2022. Z uwagi na fakt, iż nowy rok szkolny ma się zacząć od akcji promującej szczepienia, wśród tematów wiodących znalazły się mobilne punkty szczepień. - Już od czerwca rodzice mogli rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia, ale wyszczepialność nie jest wysoka. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być prowadzone w trybie mobilnym w placówkach oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące punkty szczepień. Do 18. urodzin o zaszczepieniu decyduje rodzic, dlatego akcja informacyjna jest skierowana nie tylko do uczniów, ale też do rodziców - informował starosta Feliks Łaszcz.

Nabór do szkół ponadpodstawowych
Nabór do szkół miał ponownie inny charakter niż w latach sprzed epidemii. Zespoły promocyjne szkół nie mogły dotrzeć bezpośrednio do zainteresowanych absolwentów szkół podstawowych, aby zaprezentować walory i zalety swoich jednostek. Pozostały media społecznościowe i lokalne gazety. W roku szkolnym 2020/2021 szkoły podstawowe w poszczególnych gminach powiatu ukończyło 915 absolwentów, to o 89 osób więcej niż w roku poprzednim. W powiecie funkcjonuje 12 szkół ponadpodstawowych, w tym 7 prowadzonych jest przez powiat czarnkowsko - trzcianecki (LO Czarnków, LO Trzcianka, ZS Czarnków, ZS Trzcianka, ZST Trzcianka, ZS Krzyż Wlkp., MOS Biała). Do szkół powiatowych trafiło 660 osób, można przyjąć, iż jest to 72,13%. Pozostałe osoby tj. 255 osób (27,87%) trafiło do szkół innych w powiecie (ZS Wieleń, PZS Czarnków, Edukacja Lubasz) lub wyjechało poza powiat pobierać dalszą edukację. O tym dowiemy się w miesiącu wrześniu. W szkołach młodzieżowych prowadzonych przez powiat uczniowie będą kształceni w 28 oddziałach (średnia liczba uczniów na oddział to 24 osoby). Do liceów ogólnokształcących przyjęto 195 absolwentów do 9 oddziałów, do techników 259 absolwentów do 10 oddziałów, do szkoły branżowej 185 absolwentów do 7 oddziałów oraz 21 osób do szkoły specjalnej kształconych w 2 oddziałach. - Liczby wynikające z dokonanego naboru nie są ostatecznymi bowiem młodzież wykonuje jeszcze ruchy związane ze zmianą szkoły. Powody są różne, nie wszystkie szkoły w okolicy uruchomiły planowane wcześniej oddziały czy nie wszędzie młodzież dostała się do wybranych szkół. Również miesiąc wrzesień będzie charakteryzował się ruchami w tym zakresie związanymi z powrotami młodzieży z dużych miast, gdyż nie wszyscy jeszcze z nich dojrzeli do samodzielnego życia poza domem rodzinnym. Co roku takie sytuacje mają miejsce - mówił Ryszard Jabłonowski naczelnik Wydziału Edukacji.

Egzamin maturalny
Egzamin maturalny także miał inny charakter niż dotychczas. Przeprowadzono go tradycyjnie w miesiącu maju, odbywał się w reżimie sanitarnym, po ośmiu miesiącach pracy zdalnej, ale obejmował tylko egzaminy pisemne. Maturę w powiecie zdawano w 11 szkołach, w 6 powiatowych i 5 prowadzonych przez inne podmioty. Do matury podeszło 552 absolwentów, z których zdało 403. Matury nie zdało 149 osób, z tego prawo do poprawki uzyskało 107 osób. Zdawalność matur w powiecie wyniosła 73,0% i była niższa od zdawalności w kraju o 1,5% i 1,2% od zdawalności w województwie. Odmiennie kształtuje się ona w typach szkół. Zdawalność we wszystkich liceach ogólnokształcących w powiecie wyniosła 88,1%. Maturę zdało 207 absolwentów z 235 podchodzących. Nie zdało jej 28 osób w tym z prawem do poprawki 21 osób. Była ona wyższa do średniej krajowej i wojewódzkiej wynoszącej odpowiednio 81,0% i 80,10%. W przypadku technikum do matury podeszło 317 absolwentów, z których zdało 196. Nie zdało jej 121 osób w tym z prawem do poprawki 86 osób. Procent zdawalności wyniósł 61,8% i był niższy od wyników krajowych i wojewódzkich odpowiednio o 2,2% i 4,2%, a te wyniosły w kraju 64,0%, w województwie 66,0%.

Wyniki matur w szkołach podległych powiatowi
W szkołach powiatowych do matury podeszło 367 absolwentów. Maturę zdało 274. Matury nie zdały 93 osoby, w tym z prawem do poprawki jest 66 osób. Zdawalność matur w szkołach powiatowych wyniosła 74,7% i była wyższa od sumy zdawalności w innych szkołach w powiecie o 5,0% (69,7%) i wyższa od całkowitej zdawalności powiatu o 1,7%. Biorąc pod uwagę zdawalność w kraju i województwie była ona o 0,2% wyższa od krajowej i 0,5% od wojewódzkiej. Zdawalność matur w powiatowych liceach ogólnokształcących była na znakomitym, bardzo wysokim poziomie i wyniosła 94,71%. Do egzaminów podeszło 170 ze 171 absolwentów szkół w Czarnkowie i w Trzciance. Egzamin zdało 161. Egzaminu nie zdało 9 osób i wszystkie z nich z prawem do poprawki. Wynik zdawalności w powiatowych liceach ogólnokształcących był wyższy od ogólnej zdawalności w liceach w powiecie o 6,61% (88,1%), od zdawalności w kraju o 13,71% (81,0%) i od zdawalności w województwie o 14,61% (80,1%). Odmiennie kształtowała się zdawalność w technikach. Do matury podeszło 197 absolwentów tych szkół, z których egzaminy zdało 113. Matury nie zdały 84 osoby, w tym z prawem do poprawki 57. Matury bez prawa do poprawki nie zdało 27 osób. Zdawalność w powiatowych technikach wyniosła 57,36% i była niższa od ogólnej zdawalności w technikach w powiecie o 4,44% (61,8%) w województwie o 8,64% (66,0%) i w kraju 6,64% (64,0%). - Ostateczne wyniki matur i naboru zostaną przedstawione w październikowym raporcie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021. Analiza ma być przedstawiona zarządowi powiatu po egzaminach poprawkowych - mówił Ryszard Jabłonowski.
Wioletta Szukajło
Starostwo Powiatowe w CzarnkowieO serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.