Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 lipca 2024, wtorek.  Imieniny: Mariki, Mirelli, Stefana, Waldemarafree counters


KUPIONY SAMOCHÓD OKAZAŁ SIĘ ZEZŁOMOWANYWiele razy możemy przeczytać w prasie lub obejrzeć w telewizji reportaż o nietrafionym zakupie samochodu, bo został przekręcony licznik, bo posiadał wady ukryte albo posiadał wadę prawną. Zawsze powinniśmy być czujni i sprawdzać auto przed zakupem pod każdymi względami. Wiadomo, że zakup samochodu używanego najczęściej wiąże się z pewnym ryzykiem, ale konsumenci, którzy trafili do rzecznika, nie spodziewali się, że po zarejestrowaniu samochodu w wydziale komunikacji i otrzymaniu dowodu rejestracyjnego wraz z tablicami, po przeglądzie u diagnosty, dostaną po pół roku użytkowania pojazdu decyzję, że jednak tym autem nie można się poruszać, gdyż w Niemczech samochód został zezłomowany!

Jak opisują konsumenci: "W dniu 21.05.2021 r. zakupiliśmy z komisu samochód marki Ford Fiesta rocznik 2008, zapłaciliśmy umówioną kwotę i otrzymaliśmy dokumenty niezbędne, aby zarejestrować pojazd, który został sprowadzony z Niemiec. Wszystko się zgadzało, niczego nie brakowało i samochód nam się podobał. Kilka dni później pojazd został zarejestrowany. Samochodem nacieszyliśmy się jedynie 5 miesięcy, gdyż w październiku otrzymaliśmy informację z wydziału komunikacji, że wznowiono postępowanie w sprawie zarejestrowania ww. pojazdu. Byliśmy zaskoczeni tym faktem i udaliśmy się do urzędu z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Okazało się, że w dniu 19.08.2021 r. do Starostwa w Czarnkowie wpłynęła informacja z Wydziału do Spraw Programu CEPIK Departamentu Zarządzania Systemami KPRM zawierająca wykaz pojazdów zezłomowanych na ternie Niemiec. W wykazie tym znajdował się nasz pojazd. W toku postępowania urząd zwrócił się z pismem do niemieckiego organu z prośbą o zweryfikowanie danych dotyczących zezłomowania powyższego samochodu. W odpowiedzi otrzymał odpowiedź potwierdzającą, że:Pojazd o numerze VIN (...) z całą pewnością jest wyrejestrowany w Niemczech od dnia 5.02.2021 roku. W dniu 4.02.2021 roku złożono oświadczenie o likwidacji. Krótko mówiąc Niemiecki organ stwierdził, że pojazd został zezłomowany w Niemczech, w związku z czym nie można takiego pojazdu przerejestrować czy zarejestrować w Polsce. Ostatecznie otrzymaliśmy decyzję z wydziału komunikacji, która stwierdza jednoznacznie, że pojazd przestaje być pojazdem dopuszczonym do ruchu, a dowód rejestracyjny traci moc prawną. W związku z powyższym postanowiliśmy odstąpić od umowy i wezwaliśmy komis do dokonania obustronnej czynności zwrotnego przeniesienia posiadania przedmiotu sprzedaży, z równoczesnym zwrotem zapłaconej ceny transakcyjnej, wyznaczając przedsiębiorcy odpowiedni termin. Komis samochodowy niestety nie raczył odpowiedzieć na pismo ani nie zwrócił nam pieniędzy za samochód".

Pamiętajmy, że w przypadku kupna samochodu z wadami bardzo istotne jest najszybsze podjęcie odpowiednich korków prawnych. Zatem słusznie konsumenci skorzystali z rękojmi i zwrócili się z roszczeniem o zwrot pieniędzy do sprzedawcy. W opisywanym wyżej przykładzie potrzebna była interwencja rzecznika konsumentów, gdyż sprzedawca nie chciał w ogóle rozmawiać. Rzecznik występując do przedsiębiorcy wyjaśnił, że konsumenci mają rację, a dokumentacja i dowody w sprawie mówią jasno, że zakupiony samochód jest obarczony wadą prawną, gdyż na pojazd nałożono ograniczenie w użytkowaniu decyzją administracyjną. To, że samochód jest wolny od wad fizycznych, a jego stan techniczny pozwala na uruchomienie silnika i wyjazd na ulicę nie oznacza, że konsumenci będą mogli z niego korzystać. Niestety, ww. wada prawna potwierdzona przez ww. organ wyklucza możliwość poruszania się pojazdem po drogach. Interwencja rzecznika ostatecznie doprowadziła do polubownego zakończenia sporu, gdyż komis samochodowy zwrócił pieniądze i zabrał auto.

W przypadku, gdy zakup auta dokonamy od handlarza, właściciela komisu czy salonu samochodowego odpowiadają oni nie tylko za zgodność stanu auta z ogłoszeniem, ale również za zgodność stanu licznika z przebiegiem i poważne wady, o których w ogóle nie było mowy w ogłoszeniu czy rozmowie. Firma ma obowiązek poinformować konsumenta o wadach auta i ma obowiązek je znać. Sprzedawca, jeśli się nie zna, działa na własne ryzyko. Przypominam, że gdy kupimy auto z wadą możemy je reklamować i złożyć pismo do sprzedawcy na podstawie rękojmi. Możemy wtedy złożyć oświadczenie o obniżenie ceny albo odstąpić od umowy, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ponadto istnieje również domniemanie niezgodności towaru z umową, jeżeli wada została stwierdzona w okresie roku od dnia wydania pojazdu konsumentowi (art. 5562 k.c.). Pamiętać należy, że sprzedawca nie może wyłączyć lub ograniczyć uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi (558 § 1 k.c.).

Zatem, aby nie zostać wprowadzonym w błąd trzeba zawsze skrupulatnie weryfikować oferty i sprawdzać auto przed zakupem. Gdy nie będziemy wiedzieli, jakie mamy prawa lub jak walczyć z nieuczciwym sprzedawcą, zawsze można uzyskać bezpłatną pomoc u Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Miłosz Niedźwiecki
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 660 753 160, e-mail: prk@pct.powiat.pl
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.