Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 lipca 2024, piątek.  Imieniny: Alfreda, Marcina, Nory, Wincentego, Włodzimierzafree counters


RACHUNKI ZA PRĄD I PROBLEMYTrudna sytuacja na rynku energii, w tym jego nieprzewidywalność i wzrosty cen, w znacznym stopniu oddziałuje na wiele sfer naszego życia. Szczególnie dotyka konsumentów, którzy nierzadko borykają się z problemem regularnego opłacenia rachunków lub utrudnieniami ze strony sprzedawcy energii, który naruszył warunki umowy, gdyż rozliczenie, które otrzymaliśmy, nie pokrywa się z rzeczywistym zużyciem energii albo niedotrzymano parametrów jakościowych. Takie sygnały otrzymuję od konsumentów, gdzie głównie problemy dotyczą z reguły rozliczeń i zawyżonych faktur.

Ostatni przypadek, pana Marka, zaskoczył zupełnie nowym zagadnieniem, a mianowicie zmianą taryfy z G11 na C11 w momencie podłączenia mikroinstalacji, gdyż sprzedawca sprawdził i stwierdził, że w miejscu zamieszkania konsument wykonuje działalność gospodarczą. Jak opisuje sam konsument: "Zawierając umowę w czerwcu 2021 r. podałem swoje dane w umowie imię i nazwisko bez wskazywania nazwy firmy i NIP. Okazało się, że przedsiębiorca przygotował umowę, w której znajdował się NIP mojej firmy, co uważam za błędne, gdyż z umowy, a dokładniej załącznika nr 2 zatytułowanego dane techniczne i informacje handlowe, wyraźnie określono grupę taryfową G11, która przewidziana jest dla osób nie pełniących działalności gospodarczej". Pan Marek uznał, że przedsiębiorca naruszył jego prawa, w tym warunki umowy, i zgłosił reklamację w grudniu 2022 r. oświadczając, że energia zakupiona na podstawie umowy przeznaczana była na potrzeby własne, a nie firmy, wnosząc o uruchomienie taryfy zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2021 r. Przedsiębiorca oświadczył, że reklamację uznaje za niezasadną i na podstawie decyzji OSD zmienia warunki umowy: "Zgodnie z decyzją OSD punkt poboru energii położony o numerze (...) nie spełnia wymogów grupy taryfowej G11. Powyższe zachodzi np., gdy stroną umowy jest osoba prowadząca działalność gospodarczą. OSD zakwalifikował na grupę C1x. Zgodnie z danymi CEIDG stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest adres zamieszkania konsumenta".

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że są dwa rodzaje umów między klientami a podmiotami zaopatrującymi w prąd gospodarstwa domowe. Z reguły jesteśmy przyzwyczajeni do otrzymywania jednej faktury za prąd, ale nie zawsze tak będzie, gdyż istnieją dwa rodzaje umów zawieranych w przypadku zmiany dostawcy prądu: umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz umowa o świadczenie usług dystrybucji prądu tzw. Operator Systemu Dystrybucji (OSD). Konsumenci mają z reguły podpisane umowy kompleksowe, które obejmują sprzedaż energii czynnej oraz koszty dystrybucji, czyli dostawy energii do klienta. Posiadając umowę kompleksową, uproszczamy rozliczenia za energię elektryczną, gdyż otrzymamy jedną fakturę zawierającą koszty zużycia energii oraz jej dostawy (dystrybucji) do klienta. Natomiast jeśli zechcemy zawrzeć umowę tylko na sprzedaż energii czynnej, wówczas otrzymamy i opłacamy dwie faktury: za zużytą energię od sprzedawcy prądu i za koszty jej dostawy do lokalnego OSD.

W związku z powyższą sytuacją rzecznik wystąpił do przedsiębiorcy o wyjaśnienie sprawy. W odpowiedzi przedsiębiorca odpisał i oznajmił, że przywrócono konsumentowi taryfę G11: "(...) Reasumując, pismem z 8.03.2023 r. wysłanym pocztą elektroniczną, poinformowaliśmy Klienta, że uwzględniając zawartą Umowę nr 2 dołożymy starań, aby rozliczenie PPE odbywało się według grupy taryfowej G11 i po uzyskaniu opinii OSD przygotowaliśmy projekt Umowy nr 4 wraz z załącznikami, które dołączyliśmy do pisma. Poinformowaliśmy, że w możliwie najkrótszym czasie po 01.05.2022 r. zostanie pierwotnie wystawione według stawek dla grupy taryfowej C11, a następnie skorygowane z uwzględnieniem grupy taryfowej G11. Wskazaliśmy również, że projekt Umowy nr 4 nie zmienia zasad rozliczeń, które nadal będą prowadzone według net-monitoringu. Przeprosiliśmy za niedogodności. Dnia 8.03.2023 zgłosiliśmy do OSD zmianę warunków i zastosowanie dla PPE grupy taryfowej G11. Na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi Klient posiada 929,08 PLN nadpłaty".

Podsumowując, jeżeli otrzymaliśmy rozliczenie, które nie pokrywa się z rzeczywistym zużyciem energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym, bądź budzi ono jakiekolwiek inne zastrzeżenia, przysługuje nam reklamacja. Możemy ją złożyć w każdej chwili w dowolnej formie. Pamiętać należy jednak, że dla zabezpieczenia naszych roszczeń najlepiej będzie zachować formę pisemną. Reklamację należy składać jak najszybciej, najlepiej przed upływem terminu płatności otrzymanej faktury. Przypominam jednak o ważnej kwestii, że złożenie reklamacji nie zwalnia nas z terminowego opłacenia reklamowanej faktury. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek przyjąć reklamację i rozpatrzyć ją w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia jej złożenia, chyba że w umowie (bądź Ogólnych Warunkach Umownych) zastrzeżono inny termin.

Na koniec przypominam, że jeżeli spotkamy się z utrudnionym kontaktem ze sprzedawcą lub nie będziemy wiedzieli, jakie mamy prawa, zawsze można uzyskać bezpłatną pomoc u Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Miłosz Niedźwiecki
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 660 753 160, e-mail: prk@pct.powiat.pl
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.