Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 lipca 2024, środa.  Imieniny: Anety, Bogdana, Bohdana, Jadwigi, Martynyfree counters


DEBATA SPOŁECZNA Z SENIORAMI4 października z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie mł. insp. Mikołaja Szydzika odbyła się kolejna debata społeczna. Spotkanie w Wieleniu poświęcone było bezpieczeństwu seniorów oraz ich oczekiwaniom wobec Policji.

Jednym z ustawowych zadań Policji jest podejmowanie inicjatyw i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Jednocześnie rządowy program "Razem bezpieczniej", który ma na celu przede wszystkim ograniczenie skali zjawisk i zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, wskazuje na konieczność stworzenia platformy współpracy pomiędzy Policją, obywatelami oraz organizacjami społecznymi. Jedną z form działań, mających na celu zaangażowanie do współpracy innych instytucji, a przede wszystkim obywateli, jest organizacja debat społecznych.

Właśnie takie spotkanie odbyło się w "Mediatece - Kino za Rogiem" w Wieleniu. Udział w dyskusji wzięli: burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu Mirosław Myszkowski, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie nadkom. Jakub Namerła, Komendant Komisariatu Policji w Wieleniu asp. sztab. Marcin Skotarczyk, dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu Lucyna Nawrot, dyrektor Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieleniu Marcin Waśko, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieleniu Grzegorz Dębski, asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie asp. sztab. Marcin Wylegała, zaproszeni prelegenci, mieszkańcy Wielenia oraz prezesi i członkowie klubów senioralnych działających na terenie gminy Wieleń. Jako pierwsza głos zabrała burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, która podziękowała za zaproszenie i organizację debaty dla wieleńskich seniorów. Następnie I astępca Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie nadkom. Jakub Namerła powitał zgromadzonych, nakreślił idee spotkania oraz zaprosił uczestników do aktywnego udziału w debacie.W dalszej kolejności zaproszeni prelegenci przypomnieli seniorom o elementarnych zasadach bezpieczeństwa. Komendant Komisariatu Policji w Wieleniu asp. sztab. Marcin Skotarczyk przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie działania wieleńskiego komisariatu. Kierownik Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Wieleniu asp. sztab. Bartosz Hammerling omówił funkcjonowanie "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz aplikacji mobilnej "Moja Komenda". Z kolei zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego czarnkowskiej komendy st. asp. Patryk Macyszyn wyjaśnił kwestie dotyczące oszust oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Ostatni z prelegentów - starszy specjalista bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile Ireneusz Michniak wyjaśnił zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Po wystąpieniach przyszedł czas na pytania i wnioski od uczestników spotkania. Najczęściej poruszane tematy dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz miejscach publicznych. Poruszono również kwestie związane ze stanem infrastruktury drogowej. Na wszystkie pytania udzielano odpowiedzi na bieżąco. Jednak, jak podkreślił I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie nadkom. Jakub Namerła, wszystkie problemy i postulaty zgłaszane przez zebranych zostaną jeszcze raz dokładnie przeanalizowane i staną się podstawą do działań podejmowanych przez funkcjonariuszy. Na zakończenie uczestnicy debaty wypełnili anonimowe ankiety dotyczącą przebiegu całego spotkania. Wyniki z ankiet zostaną poddane wnikliwej analizie.

Nadkom. Jakub Namerła podziękował wszystkim za przybycie oraz podkreślił, że dzięki takim spotkaniom z seniorami będzie można dokładnie zdiagnozować realne oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa oraz wspólnie rozwiązywać uciążliwe dla wszystkich problemy.
Karolina Górzna-Kustra
KPP w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.