Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 lipca 2024, piątek.  Imieniny: Alfreda, Marcina, Nory, Wincentego, Włodzimierzafree counters


Pozostałe informacje

Chór męski "Harmonia" działający przy Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie rozpoczął wspólne śpiewanie w grudniu 1993 roku. Jest kontynuatorem tradycji śpiewaczej założonego w 1897 roku Czarnkowskiego Towarzystwa śpiewaczego. Dyrygentem chóru jest Michał Górzny, absolwent Instytutu Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Chór bierze udział w koncertach organizowanych przez Oddział Nadnotecki PZChiO. Współpracuje także z oddziałami wielkopolskimi oraz z chórem Coevorden Mannen Koor z Holandii. Chór występuje na uroczystościach państwowych, kościelnych i regionalnych. Koncertował w Holandii, Czechach, Słowacji, Austrii i na Litwie. Uczestniczy we wszystkich przeglądach organizowanych przez Oddział Nadnotecki PZChiO, znajdując się zawsze w gronie laureatów. W swoim repertuarze posiada utwory o tematyce religijnej i świeckiej. Wykonuje stylizowaną polską muzykę ludową, muzykę różnych narodów, utwory z klasyki chóralnej i współczesnej oraz wiele utworów o treści patriotycznej. Chór ma także na swym koncie nagraną kasetę magnetofonową z kolędami. Dużą pomoc, szczególnie w działaniach organizacyjnych i materialnych udzielają chórowi: Zarząd Miasta, Dyrekcja Miejskiego Centrum Kultury oraz liczne grono sponsorów i darczyńców. Wspólne spotkania, wspólne śpiewania stały się ważnym elementem życia każdego z chórzystów."Der Harmonie-Chor" ist ein Männerchor, die im Kulturzentrum in Czarnków tätig ist und hat im Dezember 1993 Jahr bestanden. Der Gesellschaftchor in Czarnków wird in 1897 gegründet und die Gruppe setzt den Traditionchor fort. Michal Górzny ist der Dirigent des Chores. Er ist ein Schulabgänger des Institutes Musikerziehungswissenschaft der Pädagogikhochschule in Bydgoszcz. Der Chor nimmt an den Konzerten teil, die von der Nadnotecki Abteilung PZChiO organisiert werden. Der Chor arbeitet auch mit den Abteilungen Großpolen und mit dem Chor "Coevorden Mannen Koor" von Holland zusammen. "Der Harmonie-Chor" spielt auf die staatlichen, kirchlichen und regionalen Feierlichkeiten. Der Chor gab die Konzerte in Holland, Tschechien, die Slowakei, Österreich und auf Litauen. Die Gruppe nimmt an allen Schauen teil, die von der Nadnotecki Abteilung PZChiO organisiert warden. Der Chor wird immer auf dem Gipfel des Ruhmes gefunden. Die Gruppe besitzt im Repertoire über das religiöse und säkulare Thema. Der Chor führt die stilisierte, polnische Volksmusik auf, die Musik der unterschiedlichen Nationen, die Werke von der Chorklassik und modern, und arbeiten viel an dem patriotischen Inhalt. Der Chor hat auch die Kassette mit den Weihnachtsliedern auf dem Konto notiert. Grosse Unterstützung, besonders in den organisatorischen und materiellen Betrieben verleihen sie dem Chor: der Vorstand der Stadt, die Direktion des Kulturzentrums und der zahlreiche Kreis der Sponsoren und der Schenkeren. Die allgemeinen Treffen, allgemeine Singen sind wichtiges Element des Lebens alles von Chorsänger geworden.Men's choir "Harmony" was created on December in 1993. It has operated in Czarnkow's Community Centre. The choir keeps on the tradition of "Czarnkow's Society Choir", established in 1897. A conductor of the choir, Michał Górzny, has graduated from Institute of Musical Education by University of Education in Bydgoszcz. The choir gives the concerts organized by The Notecki PZChiO department. It cooperates also with many departments from Great Poland and Coevorden Mannen Koor, the choir from Holland. The Harmony gives their concerts on: national, church, and local celebrations. It has already performed in Holland, Czech Republic, Slovakia, Austria, and Lithuania. With a success the choir participates in all competitions organized by The Notecki PZChiO department. The Harmony performs lay and religious music, polish folk, music of various nations, classical and contemporary choral music and many patriotic songs. What is more, the choir has recorded the cassette with carols. Organizational and financial help offers: The City's Management, Direction of Czarnkow's Community Centre, and many other sponsors. Common meetings and singsong became an important element of a life of every chorister.
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.