Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 lipca 2024, piątek.  Imieniny: Alfreda, Marcina, Nory, Wincentego, Włodzimierzafree counters


Pozostałe informacje

24 lipca 1998 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa na: gminy, powiaty i województwa. Nowy podział administracyjny kraju wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. i od tego dnia społeczność lokalna tworzy powiat czarnkowsko - trzcianecki. Jest on jednym z 35 powiatów samorządowych województwa wielkopolskiego położony w północnej jego części.
Powiat czarnkowsko - trzcianecki jest drugim z najbardziej rozległych powiatów w województwie wielkopolskim, a jego powierzchnia wynosi 1808 km2. Zajmuje 9 miejsce w województwie pod względem liczby ludności wynoszącej 88.814 osób.
Powiat składa się z 8 gmin. Jedna posiada status gminy miejskiej - Czarnków, który jest siedzibą władz powiatowych. Trzy gminy posiadają status miejsko - wiejski: Trzcinka, Krzyż Wlkp., Wieleń. Pozostałe to gminy wiejskie: Czarnków, Drawsko, Lubasz i Połajewo.
Na 308 powiatów ziemskich i 65 miast na prawach powiatu, powiat czarnkowsko - trzcianecki jest jednym z czterech w skali kraju, którego nazwa jest dwuczłonowa. Oprócz naszego powiatu Rada Ministrów utworzyła jeszcze: powiat strzelecko - drezdeński w województwie lubuskim, powiat ropczycko - sędziszowski w województwie podkarpackim oraz powiat Olecko - gołdapski w województwie warmińsko - mazurskim.

Władzami powiatu są: wybierana przez mieszkańców Rada Powiatu oraz Zarząd ze starostą jako przewodniczącym. Wybory przeprowadzane są raz na 4 lata.
Do zadań powiatu należy wiele spraw z zakresu usług publicznych m.in. powiatowe drogi i komunikacja, oświata ponadgimnazjalna i szkolnictwo specjalne, przeciwdziałanie bezrobociu oraz organizacja działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, dbałość o bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska naturalnego, nadzór sanitarno - epidemiologiczny, weterynaryjny i budowlany, a także leczenie specjalne i specjalistyczne.
Powiat swoje zadania wykonuje przy pomocy Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, jego delegatury w Trzciance oraz Powiatowych Jednostek Organizacyjnych. W Starostwie zostanie wydane prawo jazdy, karta wędkarska, paszport, roztoczony zostanie nadzór nad rozpoczętą budową, zarejestrowany samochód, motocykl, sprzęt pływający służący do połowu ryb. W Starostwie można otrzymać poświadczenie własności, a także informację o ewidencji gruntów i budynków. Starosta wydaje pozwolenie na organizację imprezy na drodze powiatowej, pozwolenie na inwestycje oraz na publiczną zbiórkę darów na terenie powiatu. W obronie praw może wystąpić powiatowy rzecznik konsumentów.
Do zadań realizowanych przy pomocy jednostek organizacyjnych należy opieka nad drogami powiatowymi, którą sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie z obwodami drogowymi w Trzciance i Wieleniu. W zakresie oświaty i wychowania zadania realizują szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze zarówno publiczne jak i niepubliczne, natomiast pomoc psychologa można uzyskać w jednej z trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jedyną jednostką kultury będącą w gestii powiatu jest Młodzieżowy Dom Kultury z Trzcinki

Udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajmują się dwa samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w Czarnkowie i Trzciance, dla których powiat jest organem założycielskim i jednocześnie sprawującym nadzór nad realizacją ich zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielania świadczeń oraz gospodarką finansową tych zakładów.
Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaoferuje pomoc oraz poradę rodzinom dotkniętym przemocą, alkoholizmem i narkomanią. Osoby samotne skieruje do domu pomocy społecznej, a niepełnosprawne na turnusy rehabilitacyjne w całym kraju. Pomoże przy usunięciu barier architektonicznych i zakupie sprzętu ortopedycznego. Dzieciom pozbawionym opieki rodziców zorganizuje rodzinę zastępczą.
Powiatową administrację zespoloną tworzą: Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, a także Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Teren powiatu to miejsce przecięcia ważnych szlaków komunikacyjnych. Na osi z Południa na Północ, tj. od Poznania do Bałtyku, oraz na osi z Zachodu na Wschód tj. trasa Kostrzyn n/Odrą - Gorzów Wlkp. - Piła. Oprócz tego krzyżują się tu linie kolejowe - tranzytowe, które przebiegają przez Krzyż Wlkp. - Trzciankę w kierunku Piły oraz dziś bardziej uczęszczana z Poznania do Szczecina. Niegdyś, w starożytności przebiegało tędy jedno z odgałęzień rzymskiego szlaku bursztynowego. Główną rzeką regionu jest rzeka Noteć, na której znajdują się trzy mosty: w Czarnkowie, Drawsku i Wieleniu, natomiast we wsiach: Ciszkowo i Walkowice działają przeprawy promowe.
Teren Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego jest wyjątkowo urozmaicony i bogaty w walory przyrodniczo-krajobrazowe. Ponad połowę powierzchni zajmują lasy (52%). Rozległe kompleksy leśne są ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Lasy obfitują w runo leśne, a amatorzy turystyki pieszej i rowerowej mają tu doskonałe warunki do rekreacji na świeżym powietrzu. Jest tu kilkadziesiąt jezior, kilka rzek, mnóstwo strumyków, są wreszcie malownicze wzgórza i doliny wąwozy, jary, wszystko to, co natura może stworzyć.
O wyjątkowej urodzie regionu decydują Puszcza Notecka, Drawieński Park Narodowy, "Szwajcaria Czarnkowska" i Dolina Noteci.

Zwiedzanie tych kompleksów jest o tyle ułatwione, że prowadzą przez nie ciekawe szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe oraz szlaki wodne i konne. Region ten to także prawdziwa atrakcja dla wędkarzy i amatorów sportów wodnych. Nie brak tu również innych atrakcji. Urokliwe kościółki wiejskie, małe dworki razem ze stylowymi pałacykami zachwycają każdego swoją niepowtarzalną urodą.
Na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego działa ponad dwadzieścia gospodarstw agroturystycznych, w których oczekują Państwa serdeczni i gościnni gospodarze. Każde z gospodarstw oferuje bogaty wachlarz usług: jazdę konną, wędkowanie, jazdę rowerem, grzybobranie i dobrą polską, typowo wiejską kuchnię. Największa ich ilość znajduje się na terenie gminy Krzyż Wlkp., Drawsko, Wieleń.
Powiat jest również atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. Istniejące oferty inwestycyjne, przychylność władz z pewnością ułatwi realizację zamierzonych projektów. Na atrakcyjność inwestycyjną powiatu wpływa możliwość zagospodarowania dużych wolnych terenów. Władze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego podejmują wszelkie działania sprzyjające ich wszechstronnemu rozwojowi. Zachęcają do inwestowania w dalszym rozwoju rolnictwa i przemysłu ze strony zarówno inwestorów państwowych, jak i prywatnych przedsiębiorców. Dbają o ochronę środowiska naturalnego, zagospodarowanie nieużytków, oraz wspierają inicjatywy ludzi przedsiębiorczych chcących inwestować na jego terenie.
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.